Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Beschermd monument van 13-10-1943 tot heden
ID: 8379   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8379

Besluiten

Kerken, kasteel, schepenhuis, Sint-Jorishof en het Toreken
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1943  ID: 86

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pietersbanden is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pieterskerk te Uitbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Veerstraat 12 (Berlare)
Dorpskerk omgeven door zijn ovaal deels omhaagd kerkhof. Ingeplant aan de oostelijke straatzijde achter een heraangelegd pleintje met leilinden links en rechts van de kerkhoftoegang en parallel aan de kerkhofmuur. Over de vroegste geschiedenis is zeer weinig gekend.