Persoon

Goethals, Jules

ID: 2398   URI: https://id.erfgoed.net/personen/2398

Beschrijving

Jules Goethals (Gent 1855 – Aalst 1918) kreeg zijn opleiding aan het Sint Lucas Instituut in Schaarbeek. Hij werd stadsarchitect van Aalst (1882) en later directeur van de academie. Tegelijk ontplooide hij een privépraktijk als architect en kerkbouwmeester met een grote voorliefde voor neogotiek. Hij behoorde tot de late neogotiek die bloeide van 1885 tot 1914.

Jules Goethals nam een belangrijke plaats in binnen het Oost-Vlaamse architectuurlandschap, en vooral in Aalst. Als stadsarchitect realiseerde hij er een typologisch divers oeuvre: van arbeiderswijken en openbare gebouwen tot winkels en burgerhuizen als privaat architect. Hij ontwierp meer dan 30 kerken. Daarnaast restaureerde en verbouwde hij tal van kerken. Ze ademen de strikte aanpak van de neogotiek van de Sint-Lucasscholen uit. Veel van zijn opdrachten betroffen herstellingswerken aan bestaande kerken en/of vergrotingen ervan, al dan niet gepaard met een nieuwe voorgevel. Die werken wist Goethals doorgaans in een tot één geheel aansluitende stijl, volgens een conventionele neogotische esthetiek, vorm te geven. Zijn oeuvre telt ook een aantal volledig nieuw gebouwde parochiekerken zowel in stedelijke centra als op het platteland. Daarnaast treffen we in zijn oeuvre ook andere bouwtypes aan zoals pastorieën, een kapel, klooster.

De talrijkste bouwopdrachten kreeg hij gespreid over Oost-Vlaanderen maar er zijn ook realisaties van religieuze bouwkunst van hem genoteerd in de provincies Antwerpen, Brabant en West-Vlaanderen. Als een academische beoefenaar van de neogotische vormentaal wordt hij in één adem vernoemd met tijd- en geestgenoten als architecten Pierre Langerock, Jules Coomans, Hendrik Geirnaert, Alfons De Pauw.

Hij ontpopte zich tevens tot graveur en landschapsschilder.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/41002/106.1, Aalst: Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (MERTENS J., 2014).
  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/46003/105.1, Prosperdorp: Sint-Engelbertuskerk en kerkhofsite


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Godshuis Tafel van de Heilige Geest

't Maegelijnplein 23, Kattestraat 30-32 (Aalst)
Het godshuis, Tafel van de Heilige Geest, later Armentafel (1531) bestond uit een complex gevormd door de Heilige Geestkapel, het Heilige Geesthuis en het Meisjesweeshuis.


Kapucijnenklooster

Dreef 38-40 (Hoogstraten)
Kloostercomplex met kerk en kloostervleugels rondom een pandhof en enkele vrijstaande gebouwen; moestuin en boomgaard, aanplantingen en bos met dubbele beukendreef naar Calvarieberg.


Kerkhof Sint-Pieters-Banden met roepsteen

Veerstraat zonder nummer (Berlare)
Omringend kerkhof op ovale plattegrond, grotendeels afgesloten door een haag met uitzondering van de recht afgesloten voorzijde. Bakstenen kerkhofmuur met hekwerk op bakstenen voet en axiaal toegangshek aan samengestelde bakstenen pijlers, naar ontwerp van architect J. Goethals van 1907.


Muurschilderingen Sint-Martinuskerk

Priester Daensplein zonder nummer (Aalst)
Enkele kranskapellen in het koor dragen nog hun oorspronkelijke beschildering.


Onze-Lieve-Vrouw van Meuleschettekapel

Dirk Martensstraat zonder nummer (Aalst)
Huidige kapel met omringend tuintje met gietijzeren hek, van 1894 naar ontwerp van Jules Goethals. Achtzijdige plattegrond onder geknikt tentdak (leien) met lantaarn, rechthoekig portaaltje onder zadeldak.


Parochiekerk Heilig Hart

Lange Beeldekensstraat 22 (Antwerpen)
Centraalbouw met polygonaal koepeldak in neoromaanse stijl, naar een ontwerp door de Leuvense ingenieur-architect Emile Goethals uit 1919-1920, opgetrokken in 1933-1934.


Parochiekerk Heilig Kruis

Lodorp zonder nummer (Aalter)
Neoromaanse parochiekerk met romaanse en gotische kern. Oudste kern, opklimmend tot de 12de eeuw, opgetrokken uit veldsteen. Na beschadiging in de 16de eeuw, hersteld en verbouwd in de loop van de 17de en de 18de eeuw. Koor hersteld begin 17de eeuw, schip in 1664 en koor in 1679 en 1757.


Parochiekerk Heilig Kruis

Kerkstraat zonder nummer (Stekene)
Ruime kruiskerk te midden van de dorpskom, met aan de zuidzijde een gekasseide parking en aan de noordoostzijde een plantsoentje waarin onder meer de vroegere schandpaal en twee arduinen grensstenen met inscripties "Staeten Bodem" en "S'coning Bodem".


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer (Pittem)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen

Onze-Lieve-Vrouwplein 33 (Sint-Niklaas)
Niet georiënteerde driebeukige kruiskerk in neoromaanse stijl, na een uitgebreide reeks voorontwerpen, uiteindelijk op 25 november 1841 aangevat naar ontwerp van architect Louis Roelandt (Gent).


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Bellemdorpweg zonder nummer (Aalter)
Omringd door kerkhof afgesloten door fraai ijzeren hek op de noordwestelijke hoek met de Lotenhullestraat, in 1864 geschonken door baron de Kerchove-de Naeyer, ter vervanging van een muur.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Oudegemse baan zonder nummer (Dendermonde)
Pseudo-basilicale kerk opgetrokken uit zandsteen. De oudste delen van de kerk (kruisingstoren en deel van koor) klimmen vermoedelijk op tot de tweede helft van de 13de eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Onze Lieve Vrouwplein zonder nummer (Aalst)
De Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk is een neogotische basilicale kerk met voorplein, opgetrokken in 1902 naar ontwerp van architect Jules Goethals.


Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)
Gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje middenin een ovaal omringend kerkhof. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen (beuk en koortje) zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Amandus

Dorp 104 (Haaltert)
Inplanting bovenop de helling; omringend gedesaffecteerd kerkhof met gedeeltelijk behouden doch verlaagde muur. De huidige vorm resulteert van verschillende bouwcampagnes, vergrotingen en restauraties, zie gedenkplaat uit de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkplein 11 (Nazareth)
Neogotische kerk naar ontwerp van architect J. Goethals ter vervanging van de oude en te klein geworden kerk iets meer zuidwaarts gelegen nabij de oude Schelde en waarvan thans enkel de toren rest. Sinds 1900 werden pogingen ondernomen door pastoor De Coninck voor de bouw van een nieuwe kerk op grond geschonken door graaf de Lichtervelde. Eerstesteenlegging in 1912. Nog voor de voltooiing zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropbouw in 1923-27 en inwijding in 1933.


Parochiekerk Sint-Amandus

Parochiestraat 118 (Denderleeuw)
Sterk verbouwde middelgrote kerk met laatgotische westtoren, met ommuurd parkje, het oorspronkelijk kerkhof vervangend.


Parochiekerk Sint-Andries

Strijpenplein zonder nummer (Zottegem)
Voor het eerst vermeld in 1162. De oorspronkelijk romaanse zaalkerk werd tweemaal vergroot met een vroeg-gotisch gedeelte uit de 15de eeuw. In 1897 werd de bouwvallige kerk gesloopt en in neogotische stijl wederopgebouwd naar ontwerp van architect Jules Goethals; ze werd gewijd in 1898.


Parochiekerk Sint-Antonius

Borsbekestraat zonder nummer (Herzele)
Kruiskerk, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof. Het schip van de laatgotische kruiskerk van 1659 werd ingrijpend gewijzigd in 1774. In 1902, ingrijpende restauratie onder leiding van architect Jules Goethals.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Hillegemplein 1 (Herzele)
Basilicale neogotische kerk van 1877-1880, naar ontwerp van architect Edmond Serrure, ter vervanging van een kerk van 1108, vernieuwd in 1787, afgebroken in 1876; de toren bleef bewaard. De huidige toren dateert van 1890 naar ontwerp van architect Jules Goethals. Omringend, ommuurd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Cornelius

Markt zonder nummer (Aalter)
De kerk werd volledig heropgebouwd eind 15de en eerste helft van de 16de eeuw. In 1901-1903 werd de kerk onder leiding van architect J. Goethals vergroot met twee traveeën met een nieuwe westgevel en doopkapel.


Parochiekerk Sint-Engelbertus

Sint-Engelbertusstraat zonder nummer (Beveren)
De parochiekerk Sint-Engelbertus werd in 1910-1911 gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van architect J. Goethals in opdracht van hertog Engelbert-Marie van Arenberg.


Parochiekerk Sint-Gangericus

Brusselstraat 12A (Roosdaal)
Neogotische kruisbasiliek, in 1903 opgetrokken uit gele baksteen en blauwe hardsteen, naar ontwerp van architect J. Goethals.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Kerkplein zonder nummer (Beerse)
Vrijstaande neogotische kerk met ommuurd kerkhof aan oostzijde; opgericht in 1907-1909 naar ontwerp van architect J. Goethals; inwijding op 17 februari 1909.


Parochiekerk Sint-Martinus

Priester Daensplein zonder nummer (Aalst)
Prototype van de Brabantse gotiek in Oost-Vlaanderen, het stadsbeeld dominerend. Dicht bij de stadskern gelegen, tussen de Grote Markt en de Dender en tussen twee belangrijke wegen, de Brusselsestraat of Pontstraat en de Molenstraat, die de Portus met de Grote Markt verbond.


Parochiekerk Sint-Martinus

Grote Markt zonder nummer (Beveren)
Ruime, deels romaanse, deels gotische, deels neogotische pseudo-basiliek, waarvoor zich het marktplein uitstrekt.


Parochiekerk Sint-Martinus

Meunyckenplein zonder nummer (Koekelare)
Georiënteerde parochiekerk toegewijd aan Sint-Martinus. Het 'oude kerkhof' rondom de kerk is circa 1975 verwijderd, onder meer voor de aanleg van het Meunyckenplein.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lievegem)
Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de tweede helft van de 16de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk in 1616 door Jan en Robrecht Persyns. Heden driebeukige basilicale kerk met schip van vijf traveeën met westtoren en polygonale zijkapellen.


Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat zonder nummer (De Pinte)
Eerste verzoek om een hulpkerk op te richten in het gehucht De Pinte in 1791. Aankoop van een stuk grond door het kapittel van Doornik, de tiendeheffers van de wijk, in 1792 en aanvang van de bouw die op één m hoogte stopgezet werd bij de Franse bezetting.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Gaston Martensplein zonder nummer (Zulte)
Grotendeels neogotische kerk met vier beuken van vier traveeën en een transept met kruisingstoren op vierkante aanzet, heropgebouwd in 1923- 1925 volgens plan van 1913 naar ontwerp van architect J. Goethals.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Veerstraat 12 (Berlare)
Dorpskerk omgeven door zijn ovaal deels omhaagd kerkhof. Ingeplant aan de oostelijke straatzijde achter een heraangelegd pleintje met leilinden links en rechts van de kerkhoftoegang en parallel aan de kerkhofmuur. Over de vroegste geschiedenis is zeer weinig gekend.


Parochiekerk Sint-Sebastiaan

St.-Sebastiaansplein zonder nummer (Brakel)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof ingeplant achter de noordoostelijke pleinhoek.


Parochiekerk Sint-Ursmarus

Sint-Ursmarusstraat zonder nummer (Dendermonde)
De kerk is omgeven door een klein, met klinkers verhard plein met aan de noordzijde parkeerplaatsen en aan de zuidzijde de openbare weg. Dit kerkplein is aan de noordoostelijke zijde begrensd door de Schelde.


Parochiekerk Sint-Walburga

Eeckhoutstraat zonder nummer (Aalst)
Gelegen op een lichte verhevenheid, bij het kruispunt van de hoofdstraten van het dorp. Omgeven door een kerkhof met bak- en zandstenen muur; neoclassicistische hekpijlers ten noorden.


Pastorie

Dries 68 (Sint-Niklaas)
Alleenstaand herenhuis in neotraditionele stijl van 1907 naar ontwerp van architect Jules Goethals (Aalst).


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandparochie

Onze Lieve Vrouwplein 10 (Aalst)
De parochie is eveneens bekend als de wijk Mijlbeek. Deze wijk werd op het einde van de 19de eeuw uitgebouwd op de rechteroever van de Dender.


Pastorie Sint-Aldegondeparochie

Singelweg 19 (Dendermonde)
De huidige pastorie wordt in 1909 opgetrokken op de ommuurde lagergelegen site van de oude pastorie die reeds vermeld wordt in landboeken van 1664, 1737 en 1738 en aangeduid op het Primitief kadasterplan van 1817.


Pastorie Sint-Engelbertusparochie met tuin

Sint-Engelbertusstraat 19 (Beveren)
De pastorie van Prosperdorp werd gebouw in 1910 in neogotische stijl naar ontwerp van architect Jules Goethals, als één geheel met de naastliggende Sint-Engelbertuskerk.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Dorp 9 (Lebbeke)
Haar huidig uitzicht verkreeg de pastorie uiteindelijk pas in 1864-1865 volgens plannen van 1863 van bouwmeester Alexander Carael. Het bestaande ondiepe langwerpige huis werd daarbij deels vervangen door een bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping.

Uitvoerder van

Muurschilderingen Sint-Martinuskerk

Priester Daensplein zonder nummer (Aalst)
Enkele kranskapellen in het koor dragen nog hun oorspronkelijke beschildering.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Onze Lieve Vrouwplein zonder nummer (Aalst)
De Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk is een neogotische basilicale kerk met voorplein, opgetrokken in 1902 naar ontwerp van architect Jules Goethals.


Parochiekerk Sint-Sebastiaan

St.-Sebastiaansplein zonder nummer (Brakel)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof ingeplant achter de noordoostelijke pleinhoek.

Betrokken bij

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Bellemdorpweg zonder nummer (Aalter)
Omringd door kerkhof afgesloten door fraai ijzeren hek op de noordwestelijke hoek met de Lotenhullestraat, in 1864 geschonken door baron de Kerchove-de Naeyer, ter vervanging van een muur.


Thema's

Ontwerper van

Dorpsplein