Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bavo

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 838   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/838

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Bavokerk (gebouw in zijn geheel).Waarden

De Sint-Baafskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Bavo

Kerklaan zonder nummer (Asse)
Laatgotische kerk, gebouwd in de periode 1659-1662 en gelegen op een hoogte en omgeven door een ommuurd kerkhof, sinds 1937 buiten gebruik. De kerk werd beschermd als monument, de omgeving met kerkhof en omheiningsmuur als landschap.