Beschermd monument

Geknotte fladderiepen, tamme kastanjes en deel van de Sassegembeek

Beschermd monument van 20-12-2010 tot heden

ID
8478
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8478

Besluiten

Geknotte fladderiepen, tamme kastanjes en deel van de vallei van de Sassegembeek
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2010  ID: 4779

Beschrijving

De knotbomenrijen en houtkanten met geknotte fladderiepen en tamme kastanjes te Opbrakel, evenals een deel van de Sassegembeek eromheen, zijn beschermd als monument.Waarden

De geknotte fladderiepen en tamme kastanjes, evenals een deel van de Sassegembeek eromheen, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De knotbomenrijen en houtkanten hebben een beeldbepalend karakter, mede gezien de omvang van een aantal knotbomen en hakhoutstoven die er in voorkomen. De geknotte tamme kastanjes behoren tot de dikste van de Vlaamse Ardennen .

wetenschappelijke waarde

De fladderiepen behoren tot één van de zeldzaamste boomsoorten van Vlaanderen en zijn genetisch zeer waardevol.

sociaal-culturele waarde

De lineaire houtige elementen getuigen van de veelheid aan functies waarvoor ze indertijd werden aangeplant en van de vele boomsoorten die in het verleden, vooral in de Vlaamse Ardennen, werden geknot.

historische waarde

De lineaire houtige elementen getuigen van de veelheid aan functies waarvoor ze indertijd werden aangeplant en van de vele boomsoorten die in het verleden, vooral in de Vlaamse Ardennen, werden geknot.

volkskundige waarde

De lineaire houtige elementen getuigen van de veelheid aan functies waarvoor ze indertijd werden aangeplant en van de vele boomsoorten die in het verleden, vooral in de Vlaamse Ardennen, werden geknot.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Drie fladderiepen als knotboom

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De drie fladderiepen staan op de perceelsgrens van een grasland, palend aan een valleibos, op de kruin van een steilrandje van de vallei van de Sassegembeek. De meest zuidelijk boom meet 151 cm, en lijkt te bestaan uit twee vergroeide knotbomen. De middelste meet 94 cm. Beide knotbomen hebben een knothoogte van 2,5m. De meest noordelijk fladderiep is een pruik op een stobbe van 40 cm hoog, die een omtrek van 110 cm heeft op 10 cm hoogte gemeten.


Fladderiep als hoekboom

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De fladderiep staat in de hoek van de (voormalige) perceelsgrens. Recent werd de weideafsluiting enkele meters naar het oosten opgeschoven in functie van het creëren van een nieuwe bosrand. Ten zuidwesten van de geknotte fladderiep staat een opslag van fladderiep op de restant van een oude knotboom.


Geknotte fladderiep als hoekboom

Koningsweg zonder nummer, Steenpaal zonder nummer (Brakel)
De fladderiep in de bosrand staat op een steilrandje van de Sassegembeekvallei. De fladderiep staat in de hoek van drie kadastrale percelen en markeert dus de (voormalige) perceelsgrens. Recent werd de weideafsluiting enkele meters naar het noorden opgeschoven in functie van het creëren van een nieuwe bosrand.


Geknotte tamme kastanjes en relict van kaphaag met fladderiepen

Koningsweg zonder nummer, Steenpaal zonder nummer (Brakel)
De houtkant, met daarin heel zware knotbomen en hakhout van tamme kastanje, staat op een talud op de perceelsgrens van twee weilanden in de vallei van de Sassegembeek.


Hakhout van hazelaar

Koningsweg zonder nummer, Willemsveld zonder nummer (Brakel)
Het hakhout van hazelaar staat op een steilrand in de vallei vande Sassegembeek, tevens een (voormalige) perceelsgrens. Op het zelfde steilrandje staat een geknotte fladderiep.


Hoge knotes

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De hoge knotes staat op een perceelsgrens midden een hooghout populierenbos, op 7 m verwijderd van de voet van het talud. De knothoogte bedraagt 5 m.


Kaphaag langs voetweg en bosrand

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De kaphaag van voornamelijk haagbeuk bevindt zich in de bosrand van het een bos op de steilrand van de Sassegembeekvallei. De vijf geknotte en zijdelings geschoren haagbeuken en de knotesdoorn staat net ten westen van het pad 'Koningsweg'.


Knotbomenrijen en houtkanten - Sassegembeekvallei

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
In de vallei van de Sassegembeek, ter hoogte van een noordelijke uitloper van het Brakelbos ten zuidwesten van Opbrakel, bevindt zich een cluster van knotbomenrijen en houtkanten.


Knoteik in bosrand

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De knoteik staat in de bosrand van een populierenhooghout en een grasland van de Sassegembeekvallei. De knoteik heeft een traditionele knothoogte van 2 m, maar kreeg later een nieuwere knothoogte van 3 m. Er staat een dunnere knoteik 2 m meer ten noorden van deze knoteik, eveneens in de bosrand.


Knothaagbeuk

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De geknotte haagbeuk ligt op de grens tussen bos en grasland, net in het bosperceel met populierenhooghout. De geknotte boom heeft een omtrek van meer dan 2 m.


Knothaagbeuken op steilrand

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De zeer omvangrijke knothaagbeuk bevindt zich op een steilrand ten oosten van het grasland palend aan de Sassegembeek. De boom meet een omtrek van 261 cm (gemeten op een hoogte van 50 cm). De boom staat in een rij met nog vier andere knothaagbeuken op hetzelfde talud.


Knotwilgen langs grasland bij Sassegembeek

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De knotwilgen bevinden zich langs de perceelsgrens van het grasland met de Sassegembeek in het westen, en aan de grens met het populierenbos in het oosten. Ter hoogte van het populierenbos is de afsluiting richting het grasland opgeschoven, zodat de bind- en schietwilgen zich nu net buiten het grasland bevinden.


Twee grauwe abelen in bosrand

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
Twee grauwe abelen in de bosrand palend aan een weiland in de vallei van de Sassegembeek. De grauwe abeel op perceel 431F heeft een omtrek van 283 cm. De grauwe abeel op perceelsgrens van 430A en 428A heeft een omtrek van 208 cm.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brakelbos

Opbrakel (Brakel)
Het Brakelbos is een 18de-eeuws boscomplex van vooral beuk als hooghout en gekenmerkt door rechte exploitatiewegen. Ten oosten daarvan loopt de Sassegembeek met hoofdzakelijk regelmatige, kleine percelen meers met perceelsrandbegroeiing. Het Brakelbos ligt op een getuigenheuvel uit het Diestiaan en langs de valleiwanden zijn er verschillende tertiaire ontsluitingen van klei en zand. Er zijn sporen van zavelputten en ijzerzandsteenwinning. De heuvels tellen verschillende bronbossen met bronamfitheaters die de talrijke beekjes voeden waaronder de Sassegembeek-Molenbeek. De vierkantshoeve Hof ten Bossche en het Hof te Fransbeke aan de rand van het bos zijn twee historische ontginningshoeven van de middeleeuwse heerlijkheid Opbrakel.