erfgoedobject

Knotbomenrijen en houtkanten - Sassegembeekvallei

landschappelijk element
ID
300666
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300666

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de vallei van de Sassegembeek, ter hoogte van een noordelijke uitloper van het Brakelbos ten zuidwesten van Opbrakel, bevindt zich een cluster van knotbomenrijen en houtkanten. In de knotbomenrijen gaat het om fladderiep (Ulmus laevis), tamme kastanje (Castanea sativa), haagbeuk (Carpinus betulus), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), zomereik (Quercus robur) en wilg (Salix). In de houtkanten is zwaar hakhout van hazelaar (Corylus avellana) en haagbeuk (Carpinus betulus) aanwezig. Clusters van divers samengestelde knotbomenrijen met beeldbepalend karakter, in een dergelijke landschappelijke context, en knotbomenrijen en houtkanten met zo’n diversiteit aan functies en aan geknotte soorten zijn vrij zeldzaam. De locatie is vrij representatief voor clusters van knotbomenrijen en houtkanten in ingesneden beekvalleien.

Fladderiep behoort tot de zeldzaamste boomsoorten in Vlaanderen. Deze locatie is één van de drie gekende in Oost-Vlaanderen. Omdat fladderiep sowieso geen traditie kent van aanplanting, laat staan transport van plantmateriaal over verre afstand, is elke locatie met de soort genetisch waardevol.

De knotbomenrijen vormen beeldbepalende objecten in het beekvalleilandschap, mede door de aanwezigheid van zeer zware knotbomen, onder andere deze van tamme kastanje. De meeste knotbomenrijen op deze locatie markeren oude perceelgrenzen, vormen een eenheid met een landschappelijke structuur (beekoever, talud) en vervullen er een specifieke bijkomende functie naast het leveren van hout, drainage en het voorkomen van erosie. De locatie is cultuurhistorisch bovendien waardevol omdat ze getuigenis aflegt van het feit dat in het Vlaamse heuvelland, in het bijzonder in de Vlaamse Ardennen, in het verleden alle streekeigen of sinds lang ingeburgerde boomsoorten geknot werden.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal Beschermdingsdossier DO002338, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase A.1, nr. 13, Brakel, Sassegembeek, geknotte fladderiepen en tamme kastanjes (S.N., 2010).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Brakelbos

 • Is deel van
  Opbrakel

 • Omvat
  Drie fladderiepen als knotboom

 • Omvat
  Fladderiep als hoekboom

 • Omvat
  Geknotte fladderiep als hoekboom

 • Omvat
  Geknotte tamme kastanjes en relict van kaphaag met fladderiepen

 • Omvat
  Hakhout van hazelaar

 • Omvat
  Hoge knotes

 • Omvat
  Kaphaag langs voetweg en bosrand

 • Omvat
  Knoteik in bosrand

 • Omvat
  Knothaagbeuk

 • Omvat
  Knothaagbeuken op steilrand

 • Omvat
  Knotwilgen langs grasland bij Sassegembeek

 • Omvat
  Twee grauwe abelen als hoekbomen

 • Omvat
  Twee grauwe abelen in bosrand


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Knotbomenrijen en houtkanten - Sassegembeekvallei [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300666 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.