Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van 20-07-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Enameplein
Locatie Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/107.1
  • 4.01/45035/399.1
  • DO000101
  • OO002068

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Enameplein zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant achter de zuidoostelijke hoek van het Enameplein op een verhevenheid in het dorp waarbij de kerk de omgeving domineert. Gelegen midden een deels ingesloten min of meer rechthoekige kerkhof met lage kerkhofmuur en waarvan de lange zuidoostelijke zijde paalt aan de Paardemarktstraat of vroegere Kerkstraat; voorheen met hoofdtoegang van het kerkhof aan deze straatkant naast het westelijke koor.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Laurentius is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Laurenskerk te Ename is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.