Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van 20-07-1943 tot heden
ID: 8654   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8654

Besluiten

Religieuze gebouwen, marktkruis, schandpaal en Hotel de Coninck
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1943  ID: 74

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Laurentius is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Laurenskerk te Ename is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Ingeplant achter de zuidoostelijke hoek van het Enameplein op een verhevenheid in het dorp waarbij de kerk de omgeving domineert. Gelegen midden een deels ingesloten min of meer rechthoekige kerkhof met lage kerkhofmuur en waarvan de lange zuidoostelijke zijde paalt aan de Paardemarktstraat of vroegere Kerkstraat; voorheen met hoofdtoegang van het kerkhof aan deze straatkant naast het westelijke koor.