Beschermd monument

Aaigemdries

Beschermd monument van 09-05-2003 tot heden

ID: 8746   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8746

Besluiten

Aaigemdries inclusief wegen en historische bebouwing
definitieve beschermingsbesluiten: 09-05-2003  ID: 4021

Beschrijving

De Aaigemdries, met inbegrip van de omliggende en inliggende wegen en de historische bebouwing, te Aaigem is beschermd als monument.Waarden

Aaigemdries inclusief de omliggende en inliggende wegen en de historische bebouwing is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde


vanwege het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de driessite als relict en referentiepunt van de historische ontwikkeling van de wijk "Dries" binnen de voormalig zelfstandige gemeente Aaigem, als goed bewaard voorbeeld van een vermoedelijk middeleeuwse dries, nog gedeeltelijk omgeven door een landelijke bewoning en als voorbeeld van een historische, goed bewaarde driessite met elementen van historisch-landschappelijke aard - waaronder meidoornhaag (deel aan straatzijde: 917d/deel), linden (755a/deel) en een poel (796b/deel) - die nog verwijzen naar het plant- en weiderecht van de aangelande bewoners van de dries;
vanwege het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de hoeve gelegen Landries 5 (Erpe-Mere, 3de afdeling, sectie A, 2de blad, 1ste deel, 760c) in het bijzonder het woonhuis en de rechts aanpalend stalvleugel, als voorbeeld van een in oorsprong 18de-eeuwse vierkantshoeve met in kern 18de-eeuws eenlaags woonhuis met gecementeerde gevels (begin 20ste eeuw), een vrijstaande bakstenen stalvleugel onder pannenzadeldak, waarvan de kopgevel met een groot geschilderd luik over zijn halve breedte werd afgeschuind;
vanwege het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de hoeve, gelegen Aaigemdries 7 (Erpe-Mere, 3de afdeling, sectie A, 2de blad, 1ste deel, 749h), in het bijzonder het woonhuis en de linker stalvleugel, namelijk een woonhuis van anderhalve bouwlaag onder pannenzadeldak, circa 1900 met een poorttravee verlengd en uitgebreid met een dwarse stalvleugel met gecementeerde straatgevels. Het woonhuis heeft een gerotseerde voor- en zijgevel en een gecementeerde achtergevel, een deur met bovenlicht, vijf getoogde vensters met buitenluiken en kleine getoogde mezzanineraampjes, bewaard gebleven 19de-eeuwse ramen en deuren en met mouleres afgewerkte gepleisterde plafonds met schouwboezem, die tot de late 18de eeuw teruggaan;
vanwege het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de bakstenen calvarie in de onmiddellijke nabijheid van de hoeve Aaigemdries 7 (Erpe-Mere, 3de afdeling, sectie A, 2de blad, 1ste deel, 910/deel), geplaatst tussen drie linden, met kruisbeeld in een nis met blind rondboogveld, met lege rondboognis voor een "vagevuur" en gecementeerde hoekpenanten en puntgevel.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Aaigemdries

Aaigemdries 7, Landries 5 (Erpe-Mere)
De Aaigemdries binnen het gelijknamig gehucht te Erpe-Mere is een goed bewaard relict van een gemene en/of gemeentelijke weidegrond ten voordele van de ingezetenen van de gemeente en/of van het gehucht. Deze driessite is vermoedelijk ontstaan tijdens de eerste ontginningen in de middeleeuwen.


Is de omvattende bescherming van

Hoeve in U-vorm

Aaigemdries 7 (Erpe-Mere)
De U-vormige hoeve, ten noordwesten van de Dries, staat reeds aangeduid op de Van der Massen-kaart, behorend tot het landboek van Aaigem (1779-1780). Ze bleef tot een woonhuis beperkt, waarna rond het einde van de 19de eeuw twee stalvleugels werden aangebouwd.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Molenbeek tussen Herzele en Mere

Aaigem, Mere (Erpe-Mere), Haaltert, Heldergem, Kerksken (Haaltert), Herzele, Ressegem, Woubrechtegem (Herzele)
De vallei van de Molenbeek tussen Herzele en Mere heeft een heuvelig karakter doordat de vallei zich in de onderliggende Tertiaire afzettingen heeft ingesneden. Op de Molenbeek komen verschillende boven- en onderslagmolens uit de 18de eeuw voor zoals de Ratmolen met molenaarshuis en de Engelsmolen. In de vallei komen weilanden voor met perceelsrandbegroeiing maar ook bospercelen en bronbosjes die zorgen voor een gesloten karakter. Te Herzele is de vallei van de Molenbeek relatief breed met veel bocage. Hier ligt het kasteel van Herzele in een omringend park met lange eikendreef. De historische continuïteit van bepaalde delen van de Blauwbossen gaat minstens terug tot de 18de eeuw.