Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Diepensteynkasteel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
908
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/908

Besluiten

Diepensteynkasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1980  ID: 1524

Beschrijving

De bescherming omvat het Diepensteynkasteel met zijn omgeving.Waarden

Het Diepensteynkasteel met zijn omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Diepensteinkasteel

Diepensteyn 1 (Londerzeel)
Kasteelvleugel uit de 17de eeuw, fraai gelegen goed toegankelijk langs twee bomendreven.


Tuin van het Diepensteinkasteel

Diepensteyn 1 (Londerzeel)
In 1993-1995 gerestaureerd en gedeeltelijk gereconstrueerd waterkasteel met kasteelvleugel uit de 17de eeuw; kasteeldomein met recente, geslaagde evocatie van de 17de-eeuwse tuin- en omgevingsaanleg rond kasteel.


Watermolen Diepensteynmolen

Watermolenstraat 35 (Londerzeel)
Watermolen met nog aanwezige sluismuren, gemengde archaïsche en laat-19de-eeuwse kenmerken, gedateerd 1795, boerenerf met schuur en stallen opgesteld in halfgesloten formatie.