Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelberg

Beschermd monument van 19-09-1997 tot heden
ID: 9157   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9157

Besluiten

Dorpskom van Berchem
definitieve beschermingsbesluiten: 19-09-1997  ID: 3212

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelberg is beschermd als monument.


Waarden

De kerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van de driebeukige parochiekerk met vieringtoren in Doornikse steen en polygonale koorabsis in baksteen, reeds vermeld in de 12de eeuw, na vernielingen herwijd in 1327, herbouwd in 1463, hersteld in de 17de en de 18de eeuw, op het einde van de 18de eeuw grondig gerestaureerd, volledig overwelfd en aangepast aan de geest van de tijd door het verwijderen van de gotische stijlkenmerken, in het derde kwart van de 19de eeuw in gotische stijl "gerestaureerd" (zijbeuken verbreed, schip met een travee vergroot, traptorentje aangebouwd, koorkapellen verplaatst), in de Eerste Wereldoorlog uitgebrand en in de jaren twintig gedeeltelijk herbouwd, gerestaureerd en het interieur geschilderd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelberg

Stationsstraat 1 (Kluisbergen)
Georiƫnteerde parochiekerk gelegen in het noordwesten, op een 15 tot 18 meter hoge, evenwijdig met de Schelde lopende rug, in een bochtig straatverloop en vlakbij een oude Schelde-arm.