Huisepontweg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 04-06-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Huisepontweg, Wannegemdorp
Locatie Huisepontweg, Wannegemdorp (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/45017/105.1
  • 4.03/45017/109.1
  • OO002576

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasseiweg Huisepontweg en Wannegemdorp

Huisepontweg zonder nummer, Wannegemdorp zonder nummer, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Deze 3 meter brede kasseiweg, die de verbinding tussen Wannegem-Lede en Huise vormt, getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijk en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken, in casu de wegenbouw.

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde solitaire linde als hoekboom

Huisepontweg zonder nummer, Ledekerkweg zonder nummer (Kruishoutem)

Bij het kruispunt van de Huisepontweg met de Ledekerkweg en in de hoek van een landbouwperceel staat een gekandelaarde linde. Het is een oud gebruik om bij een kruispunt een boom te planten, een baken die als oriëntatiepunt werd gebruikt. Hier is de boom ook geplant in de hoek van een perceel om het afsnijden van de bocht te voorkomen.

Twee gekandelaarde linden op talud Huisepontweg

Huisepontweg zonder nummer (Kruishoutem)

De twee gekandelaarde linden bevinden zich op het talud van de wegberm van de Huisepontweg, in de dorpskern van Wannegem.

Beschrijving

De Huisepontweg, die in het oosten overgaat in de Wannegemstraat, te Wannegem-Lede is beschermd als landschap. Een deel van de Huisepontweg werd, samen met een deel van de Wannegem-Ledestraat, bij ministerieel besluit van 24 mei 1995 ook beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de esthetische waarde van de kasseiweg als volgt: “De Huisepontweg is een 3 meter brede kasseiweg en een deel van de verbinding tussen de dorpskernen van Wannegem en Huise. De Huisepontweg, een stuk patrimonium, maakt deel uit van een uniek landschap. Bijna nergens in Vlaanderen zijn zoveel waardevolle, bij elkaar horende elementen te vinden. De weg verbindt verschillende geklasseerde monumenten en sites, met name Wannegem-dorp, de windmolen en het kasteel de Ghellinck met park. De weg maakt integraal deel uit van de esthetisch-landschappelijke uitstraling van molen, kasteel en omgeving en kadert volledig in het geëigende dorpskarakter van Wannegem-Lede. Het verkeer is zéér gering en alleen van plaatselijke aard. De weg heeft een groeiende toeristische betekenis; gelegen op de heuvelkam tussen Schelde en Leie biedt hij unieke vergezichten; steeds meer weekendwandelaars en fietsers komen erop af; de weg wordt opgezocht met diverse wandel-, fiets- en wielerorganisaties, waaronder de “Ronde van Vlaanderen”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000811, Huisepontweg (S.N., 1990).

Waarden

De Huisepontweg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.