Beschermd cultuurhistorisch landschap

Huisepontweg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
9367
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9367

Besluiten

Huisepontweg
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-1990  ID: 2365

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Huisepontweg, die in het oosten overgaat in de Wannegemstraat, te Wannegem-Lede is beschermd als landschap. Een deel van de Huisepontweg werd, samen met een deel van de Wannegem-Ledestraat, bij ministerieel besluit van 24 mei 1995 ook beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de esthetische waarde van de kasseiweg als volgt: “De Huisepontweg is een 3 meter brede kasseiweg en een deel van de verbinding tussen de dorpskernen van Wannegem en Huise. De Huisepontweg, een stuk patrimonium, maakt deel uit van een uniek landschap. Bijna nergens in Vlaanderen zijn zoveel waardevolle, bij elkaar horende elementen te vinden. De weg verbindt verschillende geklasseerde monumenten en sites, met name Wannegem-dorp, de windmolen en het kasteel de Ghellinck met park. De weg maakt integraal deel uit van de esthetisch-landschappelijke uitstraling van molen, kasteel en omgeving en kadert volledig in het geëigende dorpskarakter van Wannegem-Lede. Het verkeer is zéér gering en alleen van plaatselijke aard. De weg heeft een groeiende toeristische betekenis; gelegen op de heuvelkam tussen Schelde en Leie biedt hij unieke vergezichten; steeds meer weekendwandelaars en fietsers komen erop af; de weg wordt opgezocht met diverse wandel-, fiets- en wielerorganisaties, waaronder de “Ronde van Vlaanderen”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000811, Huisepontweg (S.N., 1990).


Waarden

De Huisepontweg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Huisepontweg

Huisepontweg (Kruisem)
De kasseiweg Huisepontweg verbindt de dorpskernen van Wannegem en Huise met elkaar. De weg is drie meer breed en werd aangelegd met porfier kasseien in halfsteensverband.

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde solitaire linde als kruispuntboom

Huisepontweg zonder nummer, Ledekerkweg zonder nummer (Kruisem)
Bij het kruispunt van de Huisepontweg met de Ledekerkweg en in de hoek van een landbouwperceel staat een gekandelaarde linde. Het is een oud gebruik om bij een kruispunt een boom te planten, een baken die als oriëntatiepunt werd gebruikt. Hier is de boom ook geplant in de hoek van een perceel om het afsnijden van de bocht te voorkomen.


Kasseiweg Wannegemdorp en Huisepontweg

Huisepontweg zonder nummer, Wannegemdorp zonder nummer (Kruisem)
Deze 3 meter brede kasseiweg, die de verbinding tussen Wannegem-Lede en Huise vormt, getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijk en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken, in casu de wegenbouw.


Twee gekandelaarde linden op talud Huisepontweg

Huisepontweg zonder nummer (Kruisem)
De twee gekandelaarde linden bevinden zich op het talud van de wegberm van de Huisepontweg, in de dorpskern van Wannegem.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schelde-Leie interfluvium

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.