Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Westrem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-07-1986 tot heden
ID: 9492   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9492

Besluiten

Dorpskom van Westrem
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1986  ID: 2185

Beschrijving

De bescherming omvat de dorpskom van Westrem. De in de dorpskern beeldbepalende parochiekerk Sint-Martinus en pastorie zijn respectievelijk in 1936 en 2005 beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de dorpskom van Westrem (namelijk de onmiddellijke omgeving van de Sint-Martinuskerk) als volgt werd gemotiveerd: "als kleine dorpskern gegroeid rond de romaans-gotische kerk en kerkhof. Het dorpsgezicht wordt gekarakteriseerd door kleinschalige, landelijke, gesloten bebouwing, hoofdzakelijk 19de-eeuws, en een klein pleintje voor de kerk gesitueerd op het kruispunt van twee dorpswegen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000767, Dorpskom, advies KCML (1986).


Waarden

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Westrem

Dorpsstraat 47-51, 60-62, 60A, Westremstraat 1, 9, 9A-B (Wetteren)
De omgeving van de als monument beschermde Sint-Martinuskerk wordt gevormd door de baan van Wetteren naar Sint-Lievens-Houtem, die de dorpskom in twee helften scheidt en de haaks daarop gesitueerde Dorpsstraat.

Is de omvattende bescherming van

Dorpscafé

Dorpsstraat 49 (Wetteren)
Voormalig café "De Reisduif", thans café "’t Klein Verschil". Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1907 ter vervanging van een bestaand huis.


Opgaande zilverlinde als vredesboom

Dorpsstraat zonder nummer (Wetteren)
Langs de Dorpsstraat, op een talud ten noorden van het kerkhof staat een opgaande zilverlinde. Hij werd er als vredesboom geplant na de Eerste Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Schuin ingeplant ten zuiden van de Dorpsstraat aan het smalle dorpsplein tegenover de pastorie (nummer 60) en met omringend kerkhof gelegen op terp.


Pastorie

Dorpsstraat 60 (Wetteren)
Vrijstaande achterin gelegen pastorie met voortuin afgesloten door een bakstenen muur en fraai dubbel ijzeren hek aan vierkante pijlers. Ingeplant ten noordwesten van de dorpskerk en van het kerkgebouw met omringend kerkhof gescheiden door een zijstraat van de verbindingsweg Wetteren-Oombergen.