Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Norman

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-12-1980 tot heden

ID
9630
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9630

Besluiten

Kasteel Norman: 17de-eeuws poortgebouw en kasteeldomein met omwalling en bomendreef
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1980  ID: 1544

Beschrijving

Het kasteeldomein Norman te Michelbeke, met inbegrip van de omwalling en de toegangsdreef, is beschermd als dorpsgezicht. Het als monument beschermde poortgebouw maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het kasteeldomein Norman als volgt werd gemotiveerd: als zetel van de heren van Beerlegem.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000620, Kasteel Norman, advies KCML (1980).


Waarden

Het kasteeldomein Norman tot en met de omwalling en met inbegrip van de bomendreef is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Norman

Kasteeldreef 2 (Brakel)
Kasteelpark met rechthoekige omgrachting en kleine vijver, minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw; grachtenpatroon mogelijk deels teruggaand op een aangepaste oudere site met walgrachten. Kasteel van twee bouwlagen op hoog souterrain met gewelfde ruimten, vermoedelijk circa 1850 door de familie Vermeulen vrijwel herbouwd. Poortgebouw uit de 17de eeuw achter de gemetste bakstenen brug over de noordelijke kasteelgracht. Kapelletje van 1943, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Banneux.

Is de omvattende bescherming van

Kasteeldreef van opgaande linden bij Kasteel Norman

Kasteeldreef 8 (Brakel)
Kasteeldreef met aan beide kanten van de toegangsweg een enkele bomenrij van opgaande lindebomen.