Dorpskern Stekene

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Stekene
Deelgemeente Stekene
Straat Kerkstraat, Polenlaan, Dorpsstraat, Stadionstraat
Locatie Dorpsstraat, Kerkstraat, Polenlaan, Polenlaan, Stadionstraat (Stekene)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/46024/101.1
  • OO001683

Is de omvattende bescherming van

Afspanning Den Arker

Kerkstraat 1, Dorpsstraat 2, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Afspanning uit de tweede helft van de 19de eeuw, voorheen tevens riem-, zadel-, gareel- en schoenmakerij.

Geen afbeelding beschikbaar

Dorpswoning

Polenlaan 3, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Zelfde type huisje als nummer 1, van één bouwlaag en zes traveeën aanleunend tegen rechter zijgevel van het hoekhuis.

Gemeentehuis van Stekene

Dorpsstraat 1, Stadionstraat 2, Stekene (Oost-Vlaanderen)

In 1882-83 gebouwd in neogotische stijl. Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van twee kleine dakvensters.

Gemeentepomp

Polenlaan zonder nummer, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Gietijzeren neogotische pomp op de kruising met de Kerkstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Herberg A la belle vue

Polenlaan 1, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis van vier + een + één travee en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis Tack

Polenlaan 14-16, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Reeds vermeld in 1509 als afspanning waar onder meer de kerk- en Heilige Geestmeesters, koster, pastoor en kapelanen vergaderden. Huis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder geknikt zadeldak.

Oorlogsmonument Den Engel

Dorpsstraat zonder nummer, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog, genaamd "den Engel", voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene, ingehuldigd op 19 september 1920.

Parochiekerk Heilig Kruis

Kerkstraat zonder nummer, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Ruime kruiskerk te midden van de dorpskom, met aan de zuidzijde een gekasseide parking en aan de noordoostzijde een plantsoentje waarin onder meer de vroegere schandpaal en twee arduinen grensstenen met inscripties "Staeten Bodem" en "S'coning Bodem".

Pastorie Heilig Kruisparochie

Polenlaan 5, 5A, Stekene (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen, alleenstaand herenhuis met voortuin afgesloten door verlaagde bakstenen muur.

Beschrijving

Het dorpsgezicht omvat het dorpsplein van Stekene met de parochiekerk Heilig Kruis, de gietijzeren gemeentepomp, het oorlogsmonument Den Engel, het gemeentehuis, de herberg A la Belle Vue met de kleine dorpswoning ernaast en de pastorie. De gevels op de grens van de afbakening (Dorpsstraat 2-8, Kerkstraat 1-25, Polenlaan 4-28) maken deel uit van de bescherming.

Waarden

De Heilige Kruiskerk en de gietijzeren pomp, met hun omgeving, zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.