Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Stekene

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-09-1981 tot heden

ID
9643
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9643

Besluiten

Parochiekerk Heilig Kruis en gietijzeren neogotische pomp met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1685

Beschrijving

Het dorpsgezicht omvat het dorpsplein van Stekene met de parochiekerk Heilig Kruis, de gietijzeren gemeentepomp, het oorlogsmonument Den Engel, het gemeentehuis, de herberg A la Belle Vue met de kleine dorpswoning ernaast en de pastorie. De gevels op de grens van de afbakening (Dorpsstraat 2-8, Kerkstraat 1-25, Polenlaan 4-28) maken deel uit van de bescherming.Waarden

De Heilige Kruiskerk en de gietijzeren pomp, met hun omgeving, zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afspanning Den Arker

Dorpsstraat 2, Kerkstraat 1 (Stekene)
Afspanning uit de tweede helft van de 19de eeuw, voorheen tevens riem-, zadel-, gareel- en schoenmakerij.


Dorpswoning

Polenlaan 3 (Stekene)
Zelfde type huisje als nummer 1, van één bouwlaag en zes traveeën aanleunend tegen rechter zijgevel van het hoekhuis.


Gemeentehuis van Stekene

Dorpsstraat 1, Stadionstraat 2 (Stekene)
In 1882-83 gebouwd in neogotische stijl. Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van twee kleine dakvensters.


Gemeentepomp

Polenlaan zonder nummer (Stekene)
Gietijzeren neogotische pomp uit 1873 op de kruising met de Kerkstraat.


Herberg A la belle vue

Polenlaan 1 (Stekene)
Hoekhuis van vier + een + één travee en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Huis Tack

Polenlaan 14-16 (Stekene)
Reeds vermeld in 1509 als afspanning waar onder meer de kerk- en Heilige Geestmeesters, koster, pastoor en kapelanen vergaderden. Huis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder geknikt zadeldak.


Oorlogsmonument Den Engel

Dorpsstraat zonder nummer (Stekene)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene, ingehuldigd op 19 september 1920. Een paar jaar later, eind 1924 of begin 1925, werd er een hek rondom het gedenkteken geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog werden er nieuwe namen op het monument geplaatst.


Parochiekerk Heilig Kruis

Kerkstraat zonder nummer (Stekene)
Driebeukige kruiskerk van zes traveeën met achtkantige vieringtoren en drie oostelijke koren van drie traveeën met polygonale apsis. Aan de zuidzijde een gekasseide parking en aan de noordoostzijde een plantsoentje waarin zich onder meer de vroegere schandpaal en twee arduinen grensstenen bevinden.


Pastorie Heilig Kruisparochie

Polenlaan 5, 5A (Stekene)
Achterin gelegen, alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door verlaagde en herbouwde bakstenen muur. Lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1785. In de achtertuin, bakstenen koetshuis van vijf traveeën onder zadeldak.