Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98435   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98435

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Louis Delhaye, naar een ontwerp van architect Louis De Vooght uit 1922. De veeleer smalle, langgerekte rijwoning in halfopen bebouwing, telt twee bouwlagen onder een mansardedak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 67 (Antwerpen)
Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Louis Delhaye, naar een ontwerp van architect Louis De Vooght uit 1922. De veeleer smalle, langgerekte rijwoning in halfopen bebouwing, telt twee bouwlagen onder een mansardedak.