Persoon

De Vooght, Louis

ID
1610
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1610

Beschrijving

Zoon van aannemer en architect François De Vooght. Oom van architect Marc De Vooght.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Louis De Vooght

Arthur Goemaerelei 25 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl, als eigen praktijkwoning gebouwd door architect Louis De Vooght (inscriptie), naar een ontwerp uit 1912. De woning, die beantwoordt aan het type van de stadsvilla in halfopen bebouwing, telt een souterrain en drie bouwlagen onder een schilddak.


Bankgebouw Banque centrale de la Dyle

Kerkstraat 44 (Duffel)
Neoclassicistische, bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen in verkleinende ordonnantie, onder zadeldak, naar ontwerp van L. De Vooght van 1923.


Burgerhuis eclectische stijl

Lange Lozanastraat 189 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Timmers-De Volder, naar een ontwerp door Louis De Vooght uit 1899. Het gebouw behoort tot de allervroegste realisaties van de architect, die vermoedelijk pas een jaar eerder zijn debuut maakte.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Pyckestraat 28 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van mevrouw Schutterbach, naar een ontwerp door Louis De Vooght uit 1904. Het gebouw behoort tot het vroege oeuvre van de architect, zoon van de aannemer François De Vooght, die eind jaren 1890 zijn debuut maakte.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 148 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van mevrouw Fimmers-De Volder, naar een ontwerp door Louis De Vooght uit 1914. Het gebouw behoort tot het relatief vroege oeuvre van de architect, zoon van de aannemer François De Vooght, die eind jaren 1890 zijn debuut maakte.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Kloosterstraat 9 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght uit 1911. Opdrachtgever was de weduwe Jos. Fierens. Haar echtgenoot, een koopman in koloniale, waren had in 1896 op de links aanpalende percelen een burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl en een vandaag volkomen verbouwd herenhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl laten optrekken, naar ontwerpen door de architect Charles Janssens.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Markgravelei 92 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw. De huidige toestand is het resultaat van een grondige verbouwing in opdracht van de weduwe Frans Ghijs, naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght uit 1913.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Plantin en Moretuslei 82 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van ‘mijnheer en juffrouwen’ Ceulemans, naar een ontwerp door Louis De Vooght uit 1924. Het gebouw behoort tot het latere oeuvre van de architect, die actief was van eind jaren 1890, tot zijn overlijden in 1945.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 67 (Antwerpen)
Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Louis Delhaye, naar een ontwerp van architect Louis De Vooght uit 1922. De veeleer smalle, langgerekte rijwoning in halfopen bebouwing, telt twee bouwlagen onder een mansardedak.


Burgerhuis ontworpen door L. De Vooght

Steenstraat 41 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1907-1908 in opdracht van Lauwaert en naar ontwerp van L. De Vooght.


De Groote Robijn

Korte Sint-Annastraat 4, Sint-Jacobsmarkt 43 (Antwerpen)
Gebouwencomplex tussen Sint-Jacobsmarkt, Frans Halsplein en Korte Sint-Annastraat, samengesteld uit de traditionele Van Straelentoren uit het midden van de 16de eeuw, het laatclassicistische herenhuis met een gevelfront uit 1802, het neotraditionele apostolinnenklooster met neogotische kapel uit 1902-1907 en latere schoolgebouwen door Louis De Vooght.


Dokterswoning in art-nouveaustijl

Schermersstraat 32 (Antwerpen)
Dokterswoning in ingehouden art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de arts Auguste Fierens, naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght uit 1912. Het interieur werd in art-nouveaustijl ingericht door de architect Flor Van Reeth.


Eclectisch burgerhuis

Bosmanslei 4 (Antwerpen)
Bescheiden burgerhuis gebouwd in eclectische stijl in opdracht van H. Pierre, naar een ontwerp van architect Jos Wilrycx uit 1908. Een volgende eigenaar, Frans De Laet, liet de voorgevel tot zijn huidige art-decovorm moderniseren, naar een ontwerp van architect Louis De Vooght uit 1928.


Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Rijnpoortvest 12-18 (Antwerpen)
Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1904, opgetrokken in 1905, waarvan het linker pand het zijportaal incorporeert van de Sint-Antonius van Paduakerk. Opdrachtgevers waren leden van de kerkfabriek van de Sint-Antoniusparochie, die voor eigen rekening in het vastgoedproject participeerden.


Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Rijnpoortvest 20-22 (Antwerpen)
Twee gespiegelde, gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1904 gebouwd in opdracht van de heer M. Ceulemans, naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght.


Gemeentehuis van Stabroek

Dorpsstraat 99 (Stabroek)
Rechthoekig neorenaissance herenhuis van circa 1900 naar ontwerp van Louis De Vooght, ingeplant in beboomd parkje.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 13 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Albert Claessens, naar een ontwerp door de architect Jan De Vroey uit 1928.


Herenhuis in eclectische stijl

Arthur Goemaerelei 13 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Louis de Hasque, naar een ontwerp door architect Louis De Vooght uit 1912. De woning van het type stadsvilla in halfopen bebouwing, telt drie traveeën aan de straat en vier bouwlagen, waarvan de bovenste deels is uitgewerkt als een pseudo-mansarde.


Herenhuis in Louis-Philippestijl

Sint-Thomasstraat 34 (Antwerpen)
Herenhuis in in Louis-Philippestijl, oorspronkelijk de linker helft van geheel van twee gekoppelde woningen, volgens de bouwaanvraag uit 1849 opgetrokken in opdracht van Jean-Baptiste Moerincx (1805-1873). Het pand werd in 1882 vermoedelijk in opdracht van zoon Moerincx door de architecten Léonard en Henri Blomme met een verdieping verhoogd.


Kasteel Cappenberg

Wouwstraat 44 (Hove)
Kasteel op rechthoekige plattegrond, ingeplant in beboomde tuin met grasperk aan zuidzijde.


Neoclassicistisch burgerhuis

Louizastraat 13 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de kolenhandelaar Georges Ven, naar een ontwerp door de aannemer Jean Baptiste Winders uit 1851. Tot de huidige vorm verbouwd door de advocaat en katholiek senator Alphonse Ryckmans-Van Rijn, naar een ontwerp van architect Louis De Vooght uit 1913.


Neoclassicistische dokterswoning

Wolstraat 16 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag uit 1843 opgetrokken in opdracht van de arts Henri Scha(e)ffer. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.


Neoclassicistische hoekhuis

Markgravelei 90 (Antwerpen)
Afgeschuind hoekhuis in neoclassicistische stijl daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. In opdracht van de weduwe Frans Ghijs werd het pand grondig verbouwd tot café naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght uit 1925.


Neoclassicistische woonwinkelpanden

Volkstraat 17-21 (Antwerpen)
Deze drie grote meergezinswoningen met handelsgelijkvloers zijn gebouwd rond 1921 als opbrengstproject van J. Hermans naar ontwerp van architect Louis De Vooght. Schaal en functie van dit wederopbouwpand passen perfect in het straatbeeld.


Neogotische herenwoning

Kasteelpleinstraat 59 (Antwerpen)
Deze opvallende neogotische herenwoning werd rond 1886 gebouwd voor de heer Persoons naar ontwerp van J.A. Van der Gucht. In 1901 voerde architect Louis De Vooght een aantal wijzigingen uit in opdracht van Ch. De Keyser, maar respecteerde daarbij het oorspronkelijke stijlconcept.


Oude Pastorie

Essendonk 3 (Essen)
Van het omgrachte en ommuurde gebouwencomplex rest nog het noordelijk deel. Het is toegankelijk via een boogbrug aan de oostzijde. In de zuidoosthoek bevindt zich een polygonaal torentje onder een naaldspits van leien.


Pakhuis in eclectische stijl

Venusstraat 24 (Antwerpen)
Pakhuis met kantoren in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght uit 1916, gebouwd in 1917. Opdrachtgever was Louis Van Reeth, die het pakhuis liet optrekken op een perceel palend aan zijn privé-woning in de Lange Brilstraat 11.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Bredabaan 1049 (Brasschaat)
Sobere neogotische, georiënteerde longitudinale kruiskerk met westtoren van 1920-21, naar ontwerp van architect De Vooght.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Hovestraat 58 (Edegem)
Centraalbouw, koepelkerk van 1931-1935 naar ontwerp van Louis de Vooght in neobyzantijnse stijl. Beboomd terrein met grot en omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Jozef

Liersesteenweg 312 (Mortsel)
Kerk opgericht in 1940-41 naar ontwerp van architect Louis De Vooght.


Parochiekerk Sint-Jozef, Heide

Max Temmermanlaan (Kalmthout)
Opgericht in 1934-37 naar ontwerp van architect Louis De Vooght. Kruisbasiliek met driebeukig schip, transept, koor en flankerende westtoren.


Sint-Julianusgasthuis

Hoogstraat 70-72, Sint-Jansvliet 25, Stoofstraat 8 (Antwerpen)
Een van de oudste liefdadigheidsinstellingen van Antwerpen, gesticht in 1303 door Ida Van der List en kanunnik Jan Tuclant. Gotisch portaal en kapel uit begin 16de eeuw, en traditionele voorbouw uit de eerste helft van de 17de eeuw, met latere gebouwen aan Stoofstraat en Sint-Jansvliet.


Société Anonyme des Remorqueurs Anversois

Lange Schipperskapelstraat 11 (Antwerpen)
Werkplaats met voorbouw in neotraditionele stijl, naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght uit 1919, opgetrokken in 1920. Opdrachtgever was de Société Anonyme des Remorqueurs Anversois, één van de grote sleepbootbedrijven voor de vaart op de Schelde in de haven van Antwerpen. De achterliggende ateliers met fabrieksschoorstenen dateren uit 1914.


Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 1 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Twee meergezinswoningen in art-decostijl

Oever 26-28, Steegsken 7 (Antwerpen)
Geheel van twee meergezinswoningen in art-decostijl op de hoek van Oever en Steegsken, kort na elkaar opgetrokken naar ontwerpen door de architect Louis De Vooght uit 1926 en 1927. Als eerste kwam Steegsken 7 tot stand, gevolgd door het hoekgebouw Oever 26-28. Opdrachtgever was Victor Sturm handelaar in vloer- en wandtegels, en aannemer van vloer- en tegelwerken.


Twee neotraditionele winkelhuizen

Kammenstraat 49, 53 (Antwerpen)
Twee winkelhuizen in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van het Sint-Vincentiusgenootschap, later Genootschap van Sint-Vincentius à Paulo, naar ontwerpen door de architect Louis De Vooght uit 1931 (nummer 49) en 1937 (nummer 53). Beide panden flankeren het portaal van het vroegere witzustersklooster, waar het Sint-Vincentiusgenootschap gevestigd was.


Thema's

Ontwerper van

Harmoniestraat

Hazelarenstraat

Kruishofstraat

Troyentenhoflaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Vooght [online], https://id.erfgoed.net/personen/1610 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.