Beschermd monument

Kasteeldomein van Laarne: kasteel

Beschermd monument van 25-02-1943 tot heden
ID: 9855   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9855

Besluiten

Kasteel van Laarne
definitieve beschermingsbesluiten: 25-02-1943  ID: 66

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het kasteel van Laarne. In 1962 werd deze bescherming bij koninklijk besluit uitgebreid tot enkele aanpalende gebouwen, namelijk drie huizen en verschillende omheiningsmuren. De volledige kasteelsite, met inbegrip van de Achterdreef, Paardreef en Kasteeldreef met kasseibestrating werd beschermd in 1997 bij ministerieel besluit.


Waarden

Het kasteel van Laarne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1, 3, 5, 7 (Laarne)
De kasteelsite omvatonder meer het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten met hun oevers, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen in de slotkapel

Eekhoekstraat 5 (Laarne)
Muren en gewelven integraal beschilderd, midden 14de eeuw - derde kwart 14de eeuw. Op de onderste zone van de muren is rondom een textielschildering aangebracht. De bovenste zone heeft een rode achtergrond, met gele sjabloonmotieven versierd.