Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bureel van Weldadigheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98721   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98721

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bureel van Weldadigheid van de stad Antwerpen. Complex in neobarokstijl, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1886. Bij openbare aanbesteding werd de bouw in juni 1887 toegewezen aan de aannemer Torfs, die het complex in 1890 voltooide.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bureel van Weldadigheid

Blindestraat 9 (Antwerpen)
Bureel van Weldadigheid van de stad Antwerpen. Complex in neobarokstijl, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1886. Bij openbare aanbesteding werd de bouw in juni 1887 toegewezen aan de aannemer Torfs, die het complex in 1890 voltooide.