Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-07-1983 tot heden

ID: 9900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9900

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, kerkhofmuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1943

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus en haar omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de omgeving van de kerk als volgt werd gemotiveerd: als kleinschalige dorpsbeeldbepalende bebouwing in de onmiddellijke omgeving van de kerk en de ligging aan de bocht van de Leie.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000713, Sint-Martinuskerk en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De Sint-Martinuskerk met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving

Dorp, Kerkakker, Kerkstraat, Meersstraat, Mortelputstraat (Sint-Martens-Latem)
De parochiekerk Sint-Martinus is gelegen aan Dorp en wordt omgeven door een kerkhof met kerkhofmuur. Ten noorden ligt, aan de Leie, het Tempelhof. Verder wordt de omgeving gekenmerkt door enkele hoeven en 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing.


Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Sint-Martens-Latem)
Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in de nabijheid van de Leie.


Tempelhof

Dorp 5 (Sint-Martens-Latem)
Gelegen achter de kerk op de zandige buitenbocht van de Leie en voorheen omwald. Eén der oudste landbouwnederzettingen van de gemeente, zeker vanaf de 12de eeuw in bezit van de Gentse Sint-Baafsabdij.


Twee hoeves De Brabandere

Dorp 18-20 (Sint-Martens-Latem)
Twee voormalige hoevetjes van de gebroeders De Brabandere die in vierde kwart 19de eeuw elk een landbouwstokerij oprichtten. Begin 20ste eeuw werd de stokerij achter nummer 18 omgevormd tot maalderij, deze achter nummer 20 werd uitgebreid met een brouwerij die in 1922 werd stopgezet.


Villa

Dorp 7 (Sint-Martens-Latem)
Aan de Leieboorden gelegen villa uit begin 20ste eeuw en vermoedelijk circa 1950 uitgebreid tot zijn huidige vorm.