Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9900
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9900

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, kerkhofmuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1943

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus en haar omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de omgeving van de kerk als volgt werd gemotiveerd: als kleinschalige dorpsbeeldbepalende bebouwing in de onmiddellijke omgeving van de kerk en de ligging aan de bocht van de Leie.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000713, Sint-Martinuskerk en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De Sint-Martinuskerk met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving

Dorp, Kerkakker, Kerkstraat, Meersstraat, Mortelputstraat (Sint-Martens-Latem)
De parochiekerk Sint-Martinus is gelegen aan Dorp en wordt omgeven door een kerkhof met kerkhofmuur. Ten noorden ligt, aan de Leie, het Tempelhof. Verder wordt de omgeving gekenmerkt door enkele hoeven en 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing.

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Sint-Martens-Latem)
Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in de nabijheid van de Leie. Oudste vermelding in 1121. Vermoedelijk was het een kleine basilicale kerk met achthoekige kruisingstoren en koor, opgetrokken uit Doornikse kalksteen in onregelmatig verband waarvan duidelijk sporen bewaard zijn. Beschadigd tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw en belangrijke verbouwingen en herstellingen in het tweede kwart van de 17de eeuw; vergrotingswerken in 1771-1772.


Tempelhof

Dorp 5 (Sint-Martens-Latem)
Eén der oudste landbouwnederzettingen van de gemeente. Aangepast woonhuis van het neerhof, opklimmend tot de 17de eeuw. Oorspronkelijk witgekalkte erfgevel op gepikte plint bestaande uit een hooghuis van twee traveeën met onderkelderde kamer en zadeldak tussen zijtrapgevels en een laaghuis van vijf traveeën met twee teruggeplaatste getrapte dakvensters.


Twee hoeves De Brabandere

Dorp 18-20, 18A (Sint-Martens-Latem)
Twee hoevetjes van de gebroeders De Brabandere die in vierde kwart 19de eeuw elk een landbouwstokerij oprichtten. Begin 20ste eeuw werd de stokerij achter nummer 18 omgevormd tot maalderij, deze achter nummer 20 werd uitgebreid met een brouwerij die in 1922 werd stopgezet.


Villa

Dorp 7 (Sint-Martens-Latem)
Aan de Leieboorden gelegen villa uit begin 20ste eeuw en vermoedelijk circa 1950 uitgebreid tot zijn huidige vorm.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.