Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hof te Schiebeek met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-10-1981 tot heden

ID: 995   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/995

Besluiten

Hof te Schiebeek met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1981  ID: 1732

Beschrijving

Het Hof te Schiebeek is samen met haar omgeving beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de als monument beschermde hoeve, een deel van de loop van de Schiebeek, de aangrenzende percelen ten noordwesten omdat ze deel uitmaken van het valleitje, een bos ten oosten van de steenweg naar Ninove en enkele weilanden rondom de hoeve.Waarden

Het Hof te Schiebeek met de omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hof te Schiebeek

Ninoofsesteenweg 45 (Herne)
Eertijds afhangend van het plaatselijk kartuizersklooster, eerste vermelding in 1350. In zijn huidige vorm, een gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Markvallei tussen Herne en Galmaarden

Galmaarden, Tollembeek (Galmaarden), Herne (Herne)
De Mark komt uit het zuiden, nabij Edingen, en slaat ter hoogte van Tollembeek in westelijke richting af. Waarschijnlijk liep deze rivier oorspronkelijk naar het noorden. De Mark is nog steeds een belangrijke bijrivier van de Dender en heeft in het landschap een tamelijk diepe en brede vallei uitgeschuurd. Het landschap van de alluviale vallei wordt volledig ingenomen door graslanden, omzoomd door houtkanten en door aanplantingen van canadapopulieren. Ter hoogte van Tollembeek is in de vallei een parallel grachtensysteem aanwezig.