De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Over de inventaris

De 'Inventaris Bouwkundig Erfgoed' bevat op dit moment ruim 80.000 relicten bouwkundig erfgoed. Bouwkundig erfgoed is zo ruim mogelijk gezien: gebouwen van alle mogelijke typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken enz. De databank bevat ook beschrijvingen van gehelen zoals straten, gehuchten en stadswijken.

De informatie in de databank komt hoofdzakelijk uit het grootschalige inventarisproject 'Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen', dat in 2011 werd afgerond. Sinds 2004 worden de oudst geïnventariseerde gebieden (vooral gesitueerd in de Provincie Vlaams-Brabant) opnieuw gescreend op erfgoed, in de zogenaamde herinventarisaties. Je kan op de hoogte blijven van de voortgang via de nieuwsberichten.

Wat is er nieuw

De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed is een langlopend en continu project. Door adreswijzigingen of sloop kan het zijn dat relicten onvindbaar zijn of gewoonweg verdwenen. Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft daarom de adressen en de status (gesloopt/bewaard) van de relicten gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd. Op basis van deze gegevens is een actuele GIS-laag gecreëerd, die als download beschikbaar is.

De wijzigingen aan het gebruikte systeem hebben ons in staat gesteld om nog een aantal grondige aanpassingen en vernieuwingen door te voeren:

  • Alle opgenomen relicten zijn geïndexeerd volgens bouwstijl, typologie en datering.
  • Waar mogelijk, is de koppeling gemaakt met de bouwmeester en/of architect.
  • De fiches van ongeveer 61.000 gebouwen zijn geïllustreerd met één of meerdere foto’s. Dit aantal neemt wekelijks toe.
  • Van de 80.000 inventarisitems zijn er ruim 14.200 gelinkt met een beschermingsnummer. Voor specifieke informatie betreffende beschermd onroerend erfgoed, kan je de Databank van het beschermd onroerend erfgoed raadplegen.

De toekomst

De databank zal in de komende jaren regelmatig worden aangevuld met geactualiseerde en bijkomende onderzoeksresultaten. Wil je meer weten over projecten rond inventarisatie van bouwkundig erfgoed of over de geschiedenis van de inventaris en van de databank dan kan je terecht op de Onderzoeksbalans van het Onroerend Erfgoed. Een overzicht van de publicaties in de reeks 'Bouwen door de Eeuwen Heen' en bestelinformatie vind je ook op www.vlaanderen.be.