De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

De inventaris van bouwkundig erfgoed bevat op dit moment ruim 80.000 relicten bouwkundig erfgoed. Bouwkundig erfgoed is zo ruim mogelijk gezien: gebouwen van alle mogelijke typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken enz. De databank bevat ook beschrijvingen van gehelen zoals straten, gehuchten en stadswijken.

De informatie in de databank komt hoofdzakelijk uit het grootschalige inventarisproject 'Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen', dat in 2011 werd afgerond. Sinds 2004 worden de oudst geïnventariseerde gebieden (vooral gesitueerd in de Provincie Vlaams-Brabant) opnieuw gescreend op erfgoed, in de zogenaamde herinventarisaties. Je kan op de hoogte blijven van de voortgang via de nieuwsberichten.

Continu project

De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed is een langlopend en continu project. Door adreswijzigingen of sloop kan het zijn dat relicten onvindbaar zijn of gewoonweg verdwenen. Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft daarom de adressen en de status (gesloopt/bewaard) van de relicten gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd. Op basis van deze gegevens is een actuele GIS-laag gecreëerd, die als download beschikbaar is.

De wijzigingen aan het gebruikte systeem hebben ons in staat gesteld om nog een aantal grondige aanpassingen en vernieuwingen door te voeren:

  • Alle opgenomen relicten zijn geïndexeerd volgens bouwstijl, typologie en datering.
  • Waar mogelijk, is de koppeling gemaakt met de bouwmeester en/of architect.
  • De fiches van ongeveer 61.000 gebouwen zijn geïllustreerd met één of meerdere foto’s. Dit aantal neemt wekelijks toe.

Daarnaast wordt de databank ook continu aangevuld met geactualiseerde en bijkomende onderzoeksresultaten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.