Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Domein Kasteel van Petegem (ID: 28211)

Foto niet beschikbaar

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Nummer 52. Kasteel opgetrokken in 1847 door architect F. Coppens (Brussel). In groot park met vijver gelegen en in een neoclassicistische- en neo-renaissancestijl gebouwd in opdracht van Baron August Pycke de Peteghem, naar verluidt met gelden uit de erfenis van Clemmen (+ 1841) uit Gent. Gelegen op circa 300m van "'t Oud Kasteel" (zie Scheldestraat nummer 5). Omliggend domein voor 1980 gedeeltelijk aangelegd als golfterrein voor de "Golf en Countryclub" met uitbreidingen begin 1990.

Volledig onderkelderde rechthoekige constructie met souterrain en twee bouwlagen van bak- en natuursteen onder leien bedaking; genspireerd op Franse bak- en zandsteenarchitectuur uit XVI-XVII. Voorgevel rijker uitgewerkt dan gelijkaardige achtergevel. Middenpartij onder hoog schilddak, vier hoeken geaccentueerd door pseudo-torens onder piramidebedaking. Gekorniste kroonlijst, centrale ingang met latere monumentale trap naar verhoogde begane grond. Middenrisaliet van drie traveeën met superpositie van Ionische en Corinthische zuilen. Portiektravee met drie rondboogdeuren met sluitstenen en imposten en medaillons in de zwikken. Bovenvensters in geprofileerde omlijsting, alternerend bekroond met driehoekig of gebroken fronton. Dakverdieping onder uitstekende lagere en gebroken fronton met centraal zandstenen wapenschild. Voorts rechthoekige muuropeningen. Soberder opgevatte achtergevel.

Interieur: statiezaal, trapzaal, kapel, salon en andere waarvan stoffering genspireerd op diverse XVIII-stromingen; neo-Vlaamse-renaissance, neo-laat-renaissance met Italiaanse inslag, neo-rococo en neo-Lodewijk XVI-stijl. Schilderingen op doek, ingelijst in salonlambriseringen, zijn afkomstig uit "'t Oud Kasteel".

  • Afdeling ROHM Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.
  • Poelaert en zijn tijd, Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1980, p. 136-138.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Relaties