Emile Braunplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Emile Braunplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Driehoekig pleintje gelegen tussen het Belfort, de Poeljemarkt en het Gouden Leeuwplein, en het koor van de Sint-Niklaaskerk. Voorheen ingenomen door een gedeelte van de zeer smalle Cataloniestraat die van de Kleine Koornmarkt tot de Mageleinstraat liep, en de Korte Ridderstraat die zich tussen het Belfort en het Gouden Leeuwplein bevond. De Cataloniëstraat werd een eerste meal verbreed in 1834. Naar het voorstel van Burgemeester Baron Emiel Braun (1849-1927) en als onderdeel van de belangrijke transformatiewerken die aan de voet van het Belfort plaats vonden, kwam het huidige Burgemeester Braunplein tot stand: eerst verdween rond 1899 de Korte Ridderstraat en in 1907 werden de woningen tegen de zijbeuksmuur en het koor van de Sint-Niklaaskerk gesloopt. Het plein werd in 1918 naar Burgemeester Braun genaamd.

In een hoek van het grasperk gelegen voor de enige bebouwde zijde van het plein werd het Emile Braunmonument van Georges Minne (1866-1941) opgericht: een zwart marmeren beeldhouwgroep, namelijk vijf "Geknielde Jongelingen" rondom een fontein.

De andere hoek van het grasperk wordt sinds 1950 ingenomen door de legendarische "Klokke Roeland" waarvan de eigenlijke naam luidt "de Triomfante": klok gegoten in 1660 door de wereldbefaamde klokkengieter Pieter Hemony van Zutphen, voor de nieuwe beiaard van het Belfort. Grootste klok met soltoon van de triomfanten of bassen van het vermaarde klokkenspel. Gegoten uit de beroemde stadsklok "Roeland" waarmee ze vaak verward wordt: de oude "Roeland" werd in 1314 vervaardigd en in 1659 gesmolten voor het gieten van de nieuwe Roeland of Triomfante. Deze laatste werd in 1914 elektrisch geluid waardoor zij ging splijten. Sinds 1948 werd zij definitief uit het Belfort verwijderd en rust nu aan de voet van het Belfort op een arduinen voetstuk.

  • D'EXSTEYL R., Vroeger en nu. Het Burgemeester Braunplein, Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, 1961, p. 8-10.
  • CHABOT G., Gentse standbeelden. Het monument Braun, Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, 1966, p. 19-20.
  • NOWE H., Het Belfort van Gent, Gent, 1949.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Herenhuizen met bijgebouwen

Emile Braunplein 15-19, 16-20, 38, 39, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Emile Braunplein 12, Heilige-Geeststraat 1A-B, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Heilige-Geeststraat 2-4, Emile Braunplein 13, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.