Uitgeverij De Wildeman

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 39, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Uitgeverij De Wildeman

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hier bevond zich destijds het huis "De Wildeman". 17 januari 1929 gaf het stadsbestuur toelating aan Jos. Van In om de bestaande neoclassicistische woning ingrijpend te verbouwen tot burelen en magazijn voor zijn uitgeverij, naar plannen van stadsbouwmeester Jozef Meulepas, gedateerd 6 november 1928. Het voorgevelplan komt overeen met de uitgevoerde toestand, met uitzondering van een kleine puntgevel, die op vraag van het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen (15 januari 1929) vervangen werd door vier dakkapellen. In mei 1956 kreeg de N.V. Van In toelating voor een nieuw winkelinterieur (boekhandel) naar plannen van C.L. Brodzki maar hiervan bleef niets bewaard. Na 1986 werd het pand ingrijpend verbouwd (vier bouwlagen in plaats van vijf) met ook een aantal aanpassingen aan de gevel.

Interbellum modernistisch getint breedhuis van vier traveeën en drieënhalve bouwlagen onder een zadeldak met drie driehoekige dakkapellen. Het parement bestaat uit baksteen met bepleistering op de borstweringen, de pui en onder de kroonlijst. De gevel wordt verticaal geritmeerd door de benadrukking van de traveeën met decoratieve bakstenen lisenen (in navolging van de Amsterdamse School). De tweeledige pui wordt horizontaal geritmeerd met speklagen. Het schrijnwerk heeft een kleine roedeverdeling.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 580 dossier zonder nummer; doos 701 dossier 175/01.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.