Pensionnat de Dames de la Sainte Famille

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Sint-Hubertusstraat
Locatie Sint-Hubertusstraat 12, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pensionnat de Dames de la Sainte Famille

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Stanislascollege: schoolvleugels

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Stanislascollege: scholencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2004.

Beschrijving

Voormalig Pensionnat de Dames de la Sainte Famille. L-vormig gebouw, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van J. De Vroey, in 1928 aangekocht door Sint-Stanislascollege; het Instituut van de Heilige Familie was inmiddels naar Jan Moorkensstraat nummer 95 verhuisd.

Straatvleugel van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, latere toevoeging (oostzijde) van drie traveeën in zelfde stijl; combinatie van lijst- en topgevels in eclectische stijl met neo-Vlaamse renaissance-inslag; verhoogde middentravee met bas-reliëf (voorstelling van Heilige Familie) en cartouches met "anno" "1905"; (voormalige klokken-) toren met helmspits en prachtig smeedijzeren kruis. Ontspanningszaal op de benedenverdieping (heden turnzaal), neoclassicistische kapel op de bovenverdieping; vermeldenswaardige, op doek geschilderde kruisweg (grisaille) door J. Ratinckx; gangen aan speelplaatszijde met opvallend grote houten ramen.

Binnenvleugel van zes traveeën, drie bouwlagen en leien zadeldak, oorspronkelijk met refter, klassen, klooster en internaat; souterrain met originele keuken.

  • Gemeente-archief Berchem, 0.1/5, dossier 18, 21 oktober 1904.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Hubertusstraat

Sint-Hubertusstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.