Het Torenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 56-58, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee burgerhuizen Het Torenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuizen Het Torenhuis: linker deel
gelegen te Cogels-Osylei 58 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuizen Het Torenhuis: rechter deel
gelegen te Cogels-Osylei 56 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Torenhuis is een eclectisch ensemble van twee burgerhuizen ontworpen in 1905 door architect François Bollekens voor Eugène Bollekens, zijn vader die in de Jacob Jacobsstraat 43-45 woonde.

De familie Bollekens had een houtbewerkingsbedrijf, dat in 1858 was gesticht door de broers Eugène, bouwheer van "Het Torenhuis", en François Bollekens. François zette het bedrijf vanaf 1895 verder met zijn zoons Eugène, Isidore en Joseph Bollekens. De firma was gespecialiseerd in de productie van zonneblinden, rolluiken en moulures. Ze realiseerden het houtwerk van enkele grote projecten zoals de Antwerpse Zuidstatie, het Centraal Station en de Nationale Bank. Het houtbewerkingsbedrijf groeide uit tot de firma Jero, de eerste vliegtuigfabrikant in België.

Het is niet toevallig dat in deze halfvrijstaande, vooral in de hoogte uitgewerkte constructie de cottagestijl domineert, gekenmerkt door het rijk aanwezige, zeer fijn uitgewerkte houtwerk. Het ensemble telt drie en een halve bouwlaag op een hoog souterrain, onder een leien bedaking. Voor- en zijgevel hebben een geel bakstenen parement, met witte natuursteen voor speklagen, omlijsting van de muuropeningen en decoratie. De voortuinen zijn door een laag hek omheind.

De rechter, half vrijstaande burgerwoning (56) domineert het ensemble en zorgde door de aanwezigheid van de traptoren voor de huisnaam. In de voorgevel zit op de begane grond een opvallende, drieledige loggia met natuurstenen tussenzuilen; het souterrain vormt de sokkel. Op de verdiepingen, telkens drie lange, smalle vensters met voorliggende balkons. Overkragende houten afwerking van de puntgevel in typische cottagestijl, waarin ook het zoldervensters met houten balkon tussen de houten schoren is verwerkt. Tegen de zijgevel is een vierkante traptoren geplaatst, voorafgegaan door een uitbouw met toegangsportiek onder een afdak. De toren telt vier geledingen en is bekroond door een leien spits met klokkenstoel.

De linker woning (58) is een eenvoudiger uitgewerkte, smalle rijwoning van twee traveeën. De hoge, smalle woning heeft een sokkel in rustica voor het souterrain. Nadruk op de brede venstertravee: segmentbogige loggia op de begane grond, met balustrade; driezijdige houten erker op de eerste verdieping, en twee rondboogvensters met balkon boven. In de smalle deurtravee een rondbogige portiek met leien afdakje en rondbogig bovenlicht. Twee smalle vensters met balkon zijn boven elkaar geplaatst. De deurtravee is bekroond door een torenvormig uitgewerkt dakvenster met loggia en leien dak met vorstkam. In het dakveld boven de venstertravee, een spits houten dakkapelletje.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 2964.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.