Ensemble in art nouveaustijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Van Merlenstraat
Locatie Generaal Van Merlenstraat 39-47, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble in art nouveaustijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in art nouveau
gelegen te Generaal Van Merlenstraat 39 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in art nouveau
gelegen te Generaal Van Merlenstraat 41 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in art nouveau
gelegen te Generaal Van Merlenstraat 43 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in art nouveau
gelegen te Generaal Van Merlenstraat 45 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in art nouveau
gelegen te Generaal Van Merlenstraat 47 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Vijf enkelhuizen in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1898 naar ontwerp van E. Stordiau.

Qua compositie vergelijkbaar met Stierstraat nummers 8-16, te Antwerpen, 1896 naar ontwerp van dezelfde architect; de kenmerkende neo-Florentijnse vormen zijn hier echter vertaald in een actuelere art-nouveau-stijl.

Symmetrisch opgezette groepsbebouwing gebaseerd op het principe van de alternatie: lijstgevels afgewisseld met tuitgevels, witte bakstenen parementen met rode, rustica met geschaafde natuursteen, en rechthoekige losstaande vensters met boogvormig gekoppelde. Smeedwerk met geabstraheerde florale motieven. De oorspronkelijk zeer waardevolle deuren, vervangen door exemplaren die het vroegere uitzicht slechts schematisch benaderen.

Interieur van 45 met bewaarde art-nouveau-fragmenten in gang en veranda.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwvergunningen D2, 1898, Modern Arechief 20.333, dossier 901.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 132-133.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede , Licentiaatsverhandeling R.U.G., 16-20.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

Deze groep van vier burgerhuizen werd ontworpen in 1898 door Ernest Stordiau in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier. Deze maatschappij was in 1886 opgericht met als doel de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen. De maatschappij bouwde talrijke huizenrijen voor eigen rekening, die ze verhuurde of verkocht sleutel-op-de-deur. Het is duidelijk dat de maatschappij een stedenbouwkundige en architecturale stempel op de nieuwe wijk wilde drukken. Ze gaf verschillende architecten de kans opvallende ensembles te bouwen op toplocaties in de wijk. Dit ensemble van Stordiau is een voorbeeld van een prestigieuze groepsbouw in een opvallende, rijkelijk uitgewerkte bouwstijl.

  • Stadsarchief Antwerpen. Bouwdossiers, 1898 # 901.

Hooft, Elise (24-12-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Generaal Van Merlenstraat

Generaal Van Merlenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.