Art-nouveauwoning ontworpen door Adolphe Van Coppernolle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Waterloostraat
Locatie Waterloostraat 53, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art-nouveauwoning ontworpen door Adolphe Van Coppernolle

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescheiden art-nouveauwoning werd in 1904 ontworpen door architect Adolphe Van Coppernolle in opdracht van Louis Smeyers die tot dan in Antwerpen woonde in de Carnotstraat 79, vlakbij het Centraal Station. De geveltekening in het bouwdossier geeft de woning weer in spiegelbeeld.

De woning is een voorbeeld van het vroege werk van Van Coppernolle, wiens carrière van start ging begin jaren 1900. Vóór 1910 paste de architect in zijn ontwerpen voor privéwoningen zowel een gematigde art-nouveaustijl als een klassiek geïnspireerde eclectische stijl toe.

De woning is één van de kleinste in de straat, en telt twee traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak met dakvenster in de venstertravee. Overschilderde lijstgevel van bak- en natuursteen op plint in blauwe hardsteen met gesculpteerde omlijsting van het betraliede keldervenster. Het accent ligt op de venstertravee met een smeedijzeren bel-etagebalkon, voor een drielicht in sierlijke hoefijzerboogomlijsting. Op de begane grond smalle deur en venster, net als het venster boven de deur onder een fraaie natuurstenen art-nouveau-latei.

Zoals bij alle woningen van Van Coppernolle is er zeer veel oog voor detail, zowel in het houtwerk, gekenmerkt door de fijne roedeverdeling van de bovenlichten en de verzorgde kroonlijst van gevel en dakvenster, als voor het smeedwerk van balkon, deur en keldervenster, en voor de geometrische vormgeving van de natuurstenen elementen van de gevel, zoals bijvoorbeeld de borstwering van het smalle bovenvenster.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1904 # 1989.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 269.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterloostraat

Waterloostraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.