Pastorie Sint-Fredegandusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Lakborslei
Locatie Lakborslei 31, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Fredegandusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Fredegandusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1942.

Beschrijving

Vrijstaand L-vormig dubbelhuis met grote ommuurde tuin, ten westen begrensd door de Grote Schijn, ten zuiden palend aan Rodekruisplein. Gelegen in de as van de kerk op circa 1 meter onder het straatniveau, zie Schijnbedding.

Eerstesteenlegging onder pastoor Peter Anchemant in 1615, uitbreiding van de tuin in 1627 door aankoop van de afgebrande brouwerij De Pelikaan; oorspronkelijk diephuis met zuidelijke voorgevel, naar alle waarschijnlijkheid in 1763 aan de zuidoostzijde met een haakse uitbouw van één travee vergroot, waarbij de straatgevel voorgevel werd en de bestaande barokke deuromlijsting van de zuid- naar de oostgevel verplaatst; nieuw eenvoudiger exemplaar, gedateerd 1763, in de zuidgevel. Plannen uit de tweede helft van de 19de eeuw voor herbouw werden afgeketst, zie militaire erfdiensbaarheden. Herstellings-, aanpassings- en inrichtingswerken, 1866-67 onder leiding van Eugeen Gife en 1893-95, onder leiding van Louis Gife.

Straatvleugel van vier, tuinvleugel van zeven traveeën, twee bouwlagen hoog onder deels leien, deels pannen schild-(oorspronkelijk huis, nok loodrecht op de straat) en zadeldak (aanbouw, nok parallel aan de straat), waarvan eerstgenoemde met dakkapellen. Verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige beluikte vensters; uitkragende kroonlijst op houten modillons, vernieuwd circa 1893. Rondbogige hoofdingang in barokke omlijsting van arduin, combinatie van geblokte rondboog, schouderboog en waterlijst, te dateren in de tweede helft van de 17de eeuw tot het eerste kwart van de 18de eeuw, zie steenmerken; gelijkaardige doch soberder uitgewerkte omlijsting aan zuidgevel, gedateerd 1763. Rijkelijk interieur met onder meer bewaard 17de-eeuws dakgebinte en voordeur, 18de-eeuwse trap en stucwerksalon, 19de-eeuwse tegelvloeren en marmerschildering.

Aan straatzijde, ten noorden van het perceel, rechthoekig, gewit bakstenen bijgebouw, 19de-eeuws (?), met ankers en zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat).

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, Deurne, St.-Fredegandus, dossiers 3, 4.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lakborslei

Lakborslei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.