Parochiekerk Sint-Rumoldus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Ter Rivierenlaan
Locatie Ter Rivierenlaan 84, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Deurne (Antwerpen) (inventarisatie: 01-06-2015 - 30-04-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Rumoldus

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

De tussen de lintbebouwing gebouwde zaalkerk werd in 1956 ontworpen door architect Joseph Willems in opdracht van de kerkfabriek. Ze moest het voorlopige kerkgebouw uit 1932 in de Tirinusstraat vervangen en een volwaardige parochiekerk zijn voor de sinds het interbellum in ontwikkeling zijnde nieuwe woonwijk. Op deze centrale plaats in de Bijzonder Plan van Aanleg van de wijk was steeds de oprichting van de kerk voorzien.

Willems’ eerste ontwerp voor de kerk zag er anders uit. De zaalkerk had een smal schip met lage puntgevel aan straatzijde, en één slanke, hoge toren links. Rechts van de kerk sloot een pastorie aan. Bezwaren op dit ontwerp leidden ertoe dat hij zijn ontwerp moest aanpassen en in spiegelbeeld uitvoeren, "teneinde de nadelige invloed van zonlichtbeneming op de gebuur te verminderen". Uiteindelijk is het ontwerp zelfs zo aangepast, dat het voorziet in een strakke symmetrische voorbouw, waarin ook de geveltop van het schip en de lage tentdaken van de twee zijtorens bij de uitvoering achterwege zijn gelaten. Het monumentale glasraam dat de voorgevel domineert werd wel steeds aangehouden, naar ontwerp van Ivo Bakelants.

Rechthoekig grondplan met driebeukig schip van zes traveeën, vlak afgesloten koor van één travee. Ingebouwde westtorens aan weerszijden van de ingang, massief balkvormig, met hele fijne spitsen. Betonconstructie en metselwerk onder licht hellend zadeldak (kunstleien). Witte natuurstenen voorgevel met ingediept rechthoekig venster boven drieledige ingang.

Sober interieur met lichtbeuk, houten plafonds, muurbekleding van verglaasde baksteen en mergelsteen; glasramen onder meer door Ivo Bakelants, beelden door Albert Poels.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 626 # 16631.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Ter Rivierenlaan

Ter Rivierenlaan (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.