erfgoedobject

Sociale woonwijk

bouwkundig geheel
ID
125475
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125475

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sociale woonwijk
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Twintig arbeidersrijhuizen op de Tervuursevest nummers 198-236, die samen met Heilige-Geeststraat nummers 77-89 en Adolph Bastinstraat nummers 39-43 en 40-44 een sociale woonwijk vormen en naar een ontwerp van E. en G. Jotthier in 1931 gebouwd werden in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken.

Eenvoudige bakstenen rijhuisjes van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, in een twee aan twee gespiegelde configuratie. Typerend zijn de decoratieve baksteenverbanden, de kunststenen lateien van deur en vensteropeningen, en de alternerende toegangsportalen van diverse types.

De rij langsheen de Tervuursevest wordt beëindigd met een afgeschuinde hoek, bekroond door een uitkijktorentje (Heilige-Geeststraat nummer 89). Na privatisatie werden de woningen veelal verbouwd en het schrijnwerk vernieuwd.

De woningen in de Adolph Bastinstraat zijn alle eenvoudige bakstenen arbeidershuizen van twee bouwlagen met hardstenen plint onder eenvormige pannen zadeldaken met schildeinden en doorlopende houten kroonlijsten. Enkel de panden op de straathoeken wijken af van de traditionele typologie met een smalle deur- en brede venstertravee; een afgeschuinde hoek en zijgevels (Heilige-Geeststraat 81 en 83) of hoger opgetrokken hoektravee met uitkijktorentje (Heilige-Geeststraat 89). Het gevelvlak in baksteen wordt versierd door de in reliëf en alternatief verband gemetselde borstweringen onder de hardstenen lekdrempels, en de doorlopende rollagen ter hoogte van de betonnen vensterlateien. Volgens twee types wisselende toegangsportalen: enerzijds eenvoudige, rechthoekige portalen in een getrapte nis en anderzijds decoratief uitgewerkte deur-venster combinaties, voorzien van houten zuiltjes, geprofileerde waterlijsten, en trapeziumvormige bovenlichten onder hanenkam lateien. De gevels van dit laatste type zijn in de tweede bouwlaag voorzien van een vensterdeur met smeedijzeren balkon. De woningen werden na privatisatie veelal verbouwd. Het oorspronkelijk schrijnwerk bleef nergens bewaard.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 91496 (bouwverg. 10.04.1931), doss. 123415/7506 (bouwverg. 17.05.1973).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Arbeiderswijk Adolphe Bastin

  • Is deel van
    Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale woonwijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125475 (Geraadpleegd op 17-06-2021)