Tuinwijk van 1922 ontworpen door Fernand De Ruddere

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Donckstraat, Nieuwburcht, Tuinwijk
Locatie Donckstraat 62-92, Nieuwburcht 2-8, Tuinwijk 1-21, 2-12, 16-32 en 25-31 (Dendermonde)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tuinwijk van 1922 ontworpen door Fernand De Ruddere

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beschrijving

Tuinwijk ten noordwesten van het historische stadscentrum ingeplant tussen Noordlaan en Bijlokestraat, omvattende de Donckstraat (nummers 62-92), Nieuwburcht (nummers 2-8) en Tuinwijk (nummers 1-21, 2-12, 16-32 en 25-31). Onder impuls van de Dienst der Verwoeste Gewesten aangelegd na de Eerste Wereldoorlog om tegemoet te komen aan het nijpende woningtekort. Bouw van 50 arbeiderswoningen gestart in augustus 1922 onder leiding van stadsarchitect Fernand de Ruddere (Dendermonde), waarvan eerste woningen al in december 1922 bewoond konden worden. Tuinwijk volledig voltooid in 1923.

Tuinwijkwoningen met kleine voor- en achtertuintjes gegroepeerd per twee, drie of vier. Eénlaagse dubbelhuizen van drie of vier traveeën onder doorlopend, uitgelengd en geknikt pannen zadeldak doorbroken door per twee gekoppelde dakkapellen. Deels witgeschilderde baksteenbouw, soms op bepleisterde plint, gemarkeerd door gemetste hoeklisenen en deuromlijsting, en spaarvelden met een aantal beluikte rechthoekige vensters. Per twee gekoppelde woningen, (onder andere Tuinwijk nummers 10-12 en 22-24 en Donckstraat nummers 70-72), bijkomend voorzien van uitspringend centraal vensterrisaliet. Schrijnwerk gewijzigd.

  • VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde na 1914, onuitgegeven eindverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Architectuur, 1981, p. 73-75.
  • Stad Dendermonde

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dendermonde

Dendermonde (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.