Opgaande zomereik in kasteeldomein Gruuthuse

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat zn (Oostkamp)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Gruuthusekasteel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein Gruuthuse en bosboom

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2010.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (22-06-2006)

Totale hoogte 24 m
Hoogte takvrije stam 7 m
Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 692 cm

Beschrijving

De individuele bosboom, een zomereik (Quercus robur) in het zogenaamde ‘Klein Portaalbos’, ten noorden van het kasteeldomein Gruuthuuse, heeft een stamomtrek (opname in 2009) van 7,03 meter op borsthoogte, de hoogte van de takvrije stam bedraagt circa 7 meter.

De individuele bosboom is door zijn omvang één van de oudere van nature voorkomende zomereiken in de regio, naast gekende soortgenoten met gelijkaardige omvang in het kasteelpark van Loppem. Het betreft vermoedelijk één van de oudste exemplaren die nog is overgebleven uit het voormalige jachtpark-areaal van de Heren van Gruuthuyse, waardoor de genetische waarde van deze bosboom nog gevoelig toeneemt. Autochtoon materiaal van zomereik is in de traditionele landschappen die behoren tot de zandstreek zeldzaam.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002444, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: West-Vlaanderen, fase A.1, Oostkamp, Kasteelpark Gruuthuyse (collectie parkbomen en snoeivormen) en individuele bosboom (Zomereik). (HIMPE K., 2010).

Auteurs: Himpe, Koen

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat 186-190, 196-198, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.