Houtkant op talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Ulvend
Locatie Ulvend zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Martelberg-Graftengebied

Deze bescherming is geldig sinds 02-07-1990.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextgraslanden, natuurlijke taluds, perceelsgrenzen
SoortCorylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fagus sylvatica (gewone beuk), Fraxinus excelsior (gewone es), Ilex aquifolium (scherpe hulst, groene hulst), Prunus avium (zoete kers, boskers), Prunus spinosa (sleedoorn), Quercus robur (zomereik)

Beschrijving

De houtkant bij Ulvendkerkberg staat op een talud in een zijvallei van de Voer. Hij bestaat uit gewone hazelaar, meidoorn, gewone beuk (opgaande boom van 330 cm), gewone es (hakhout en knotbomen), scherpe hulst, zoete kers (opgaande bomen), sleedoorn en zomereik (knotboom met omtrek 270 cm).

Er is een natuurlijke verrijking met wilde bosrank.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Ulvend

Ulvend (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.