Houtkant op talud langs weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Ulvend
Locatie Ulvend zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Martelberg-Graftengebied

Deze bescherming is geldig sinds 02-07-1990.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten, veekeringshagen
Contextholle wegen, natuurlijke taluds
SoortCorylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus avium (zoete kers, boskers), Quercus robur (zomereik), Ulmus hollandica (x) (Hollandse iep)

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op een talud langs de weg Ulvend. De soortensamenstelling bestaat uit Hollandse linde, een restant van een veekering van meidoorn, gewone hazelaar, zoete kers, opgaande bomen van zomereik en opgaande bomen en hakhout van gewone es.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Ulvend

Ulvend (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.