Houtkant langs bosrand en holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren
Straat Heijdt, Rullen
Locatie Heijdt zonder nummer, Rullen zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beschrijving

De gemengde houtkant bevindt zich langs de westelijke bosgrens van het Alsbos, ook gekend als 'Alserbosch'. De houtkant vormt het talud van een holle weg en werd aangeplant om erosie te voorkomen. De houtkant bestaat uit hakhout van gewone hazelaar en gewone esdoorn, hakhout en opgaande gewone es. Andere soorten die voorkomen zijn gewone haagbeuk, meidoorn, gewone robinia, ratelpopulier, zomereik, witte els, gladde iep, sleedoorn, kruisbes, zoete kers, rode kornoelje en Amerikaanse vogelkers.

De houtkant staat reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) ingetekend, het Alsbos lag toen iets meer oostelijk.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Holle weg Berg

Berg (Voeren)

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.