Holle weg Berg

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Berg
Locatie Berg (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beschrijving

Vanuit het gehucht Berg leidt een aanvankelijk verharde weg zuidwaarts. Voorbij de laatste bebouwing krijgt de weg een onverhard karakter en slingert tussen weilanden met meidoornhagen en knotwilgenrijen. De aardeweg loopt verder het plateau op als licht ingesneden holle weg tussen taluds met essenhakhout en vervolgt langs de bosrand van het Alsbos. Deze deels holle weg volgt een droge depressie of zogenaamde 'delle' op de rand van het plateau van het Alsbos en vormt de historische verbinding tussen het boerderijgehucht Berg en het 'Bois Communal d'Alst'.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Berg

Berg (Voeren)

omvat Houtkant langs bosrand en holle weg

Heijdt zonder nummer, Rullen zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkanten bij holle weg

Berg zonder nummer (Voeren)

omvat Kruisboom van eikenhakhout

Berg (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

Kerkstraat zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.