Houtkant op talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Sint-Pieterstraat
Locatie Sint-Pieterstraat zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (28-04-2011)

Lengte 342 m

Beschrijving

De houtkant staat op een talud en rond een akkerland. Er zijn knotbomen en opgaande bomen van gewone es en knotbomen van gewone haagbeuk. De houtkant telt nog bijmenging van eenstijlige meidoorn, gewone hazelaar, hulst, zoete kers, kruisbes, bosrank, roos en sleedoorn komen voor.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Voetweg van de Commanderie naar Alsbos

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.