Knotes

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Jolette
Locatie Jolette zn (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologieknotbomen
Contextperceelsgrenzen, weilanden
SoortFraxinus excelsior (gewone es)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (11-05-2011)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 407 cm
Knot- of scheerhoogte 2 m

Beschrijving

De geknotte es staat op de perceelsgrens van weilanden. De es, vermoedelijk een van de oudste uit de regio, heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.

De boom werd aangeplant met een welbepaalde functie, namelijk het vastleggen va de kadastrale perceelsgrens. Een andere functie van het knotbeheer was het gebruik van het hout als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout en loofvoedering. Het knotbeheer is een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geknot.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Jolette

Jolette (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.