Restant van de tuin van notariswoning Wijnants

inventaris landschappelijk erfgoed \ historische tuin of park

Locatie

Alternatieve naam Restant van de tuin van 't Kasteeltje
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Opwijk
Deelgemeente Opwijk
Straat Marktstraat
Locatie Marktstraat 5 (Opwijk)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie tuinen en parken in noordwestelijk Vlaams-Brabant (geografische inventarisatie: 1999 - 2011).
Toegankelijkheid Niet toegankelijk

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Relict (onder meer bruine beuken) van een tuin in landschappelijke stijl van 53 are, grotendeels vernietigd in 1960, bij een eclectische villa van 1908.

Rond 1908 liet notaris Fernand Wijnants langs de Marktstraat een riante villa optrekken in een eclectische stijl geïnspireerd door de renaissance. Het ontwerp was van Jean Rosschaert, bekend als architect van diverse rijhuizen langs de Brusselse noord-zuidas in de jaren 1870, onder meer in de Anspachlaan. Rosschaert ontwierp een bakstenen gebouw met hoekkettingen en venster- en deurbogen in bleke glazuursteentjes, cementbanden als speklagen, en een hoekrisaliet bekroond door een tuitgevel, oorspronkelijk met een getrapt topstuk met een overhoekse pinakel en een bol erbovenop. Aan de benedenverdieping van dit risaliet werd bijzondere zorg besteed: een drielichtvenster onderverdeeld door pilasters met kapitelen, die aansluiten bij een door voluutconsoles gestut nepbalkon onder de ramen van de verdieping. Voor deze omkadering werd arduin gebruikt. De achtergevel is merkelijk soberder.

Dankzij het vierkante, op een overkragend spits tendak uitlopend torentje tegen de noordgevel is de villa lokaal bekend als 't Kasteeltje. De lage bijgebouwen strekken zich uit langs de Dorpssteeg ten zuiden van de villa en worden ermee verbonden door een korfboogpoort onder een driehoekig fronton. De boven de poorttravee tegen de zuidgevel aangebouwde halve serre – de wintertuin – is sinds lang verdwenen. In 1959 verkocht de zoon van de notaris het goed aan de Belgische Staat, die er een lagere school en kindertuin in onderbracht, de voorloper van de huidige basisschool 'De Duizendpootrakkers'.

De aanwezigheid van twee bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), een treurbeuk (F. s. 'Pendula'), een Hollandse linde (Tilia x europaea), een reuzenlevensboom (Thuja plicata) en een struik laurierkers (Prunus laurocerasus) is alles wat herinnert aan het park van 53 are achter de villa. Een ansichtkaart van vlak vóór de Eerste Wereldoorlog toont ons een glimp van de oorspronkelijke aanleg: een golvend, door bomen en struiken omzoomd gazon, dat doorloopt tot in de voortuin, die door een lanspuntenhek van de straat wordt gescheiden. Aan de zuidoostrand van de tuin stond ook een serre en in die omgeving was er vermoedelijk ook een kleine moestuin. Van de achtertuin zijn ons geen foto's bekend. De ingebruikname door de 'rijkslagereschool' in 1959 werd gevolgd door de bouw van prefabpaviljoens in het noordoostelijke gedeelte van de tuin en een nivellering van het terrein voor de aanleg van een speelplaats.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Opwijk 1910 nr. 6, 1959 nr. 11.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger 212 Opwijk, art. 4212 nrs. 1, 52, 58, 59 en 68.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, Oude kadastrale legger 212A Opwijk, art. 7540 nrs. 21-23 en 97-99.
  • BRAEKEN J. & MONDELAERS L., Bouwen door de eeuwen heen in Brussel (1A), Luik, Pierre Mardaga, 1989, p. 18, 67, 102-104.
  • LUYPAERT I., MEEUSSEN J. e.a., Onze OMD-ankerplaats: 't Kasteeltje – vroegere villa Wijnants, p. 6-12, in Hout in en rond het Opwijks bouwkundig en landschappelijk erfgoed, Open Monumentendag 2005, Opwijk, Heemkring Opwijk-Mazenzele, 2005.

Bron: DENEEF, R., 2011. Historische tuinen en parken van Vlaanderen - Noordwestelijk Vlaams-Brabant: Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: Deneef, Roger

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Opwijk

Opwijk (Opwijk)

omvat Notariaat en notariswoning Wijnants

Marktstraat 1, 5, Opwijk (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.