Kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus

inventaris landschappelijk erfgoed \ historische tuin of park

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Peuskensstraat
Locatie Peuskensstraat zonder nummer (Heers)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie tuinen en parken in Limburg. Deel 3. (geografische inventarisatie: 2001 - 2007).
Toegankelijkheid Publiek toegankelijk

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus, een neoclassicistisch gebouw in 1843-1844 ontworpen door L. Jaminé, bij een westertoren van 1818 met Romaanse kern, ligt op een hoogte temidden van het kerkhof dat twee niveau's heeft: het oudste bij de kerk en de uitbreiding op straatniveau uit de eerste jaren van de 20ste eeuw. De bakstenen borstwering met zware dekstenen langs de lange trappen naar het westportaal zijn aan weerszijden onderbroken door 19de-eeuws hekwerk van giet- en smeedwerk, met onderaan een ingangshek en bij de kerkdeur een afsluithek.

Het afsluithek staat op een bakstenen muurtje met deksteen van blauwe hardsteen, is verankerd in de kerkgevels, onderbroken door de hardstenen pijlers met piramidale deksteen van de kerkhofpoorten en wordt bij de trap beëindigd door een gietijzeren zuil met gecanneleerde schacht, versierde sokkel en geprofileerde bol met kruis. Het hek bestaat uit ronde spijlen met lanspunten in een vierkante onder- en bovenregel en het poorthek heeft siervaasjes op de makelaar en stijlen en bovendien nog onderspijlen die teniet lopen op de dubbele tussenregels. De ingangshekken zijn verwerkt in de afgesnuite hoek aan de voet van de trappen en bestaan uit een voetgangersdeur en een afsluithekje op een bakstenen muur, gevat tussen monolitische arduinen pijlers met twee verschillende dekstenen: een eenvoudige piramidevorm en een met geprofileerde, afgeknotte piramide van blauwe hardsteen. De hekken zijn alle van hetzelfde model.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschets 1850/2 en 1908/6.
  • DANIELS P.; PAQUAY J., Inventaire archéologique dans les édifices publics. Canton de Tongres, Hasselt, 1919, p. 28.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J., Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 14N4, Brussel - Turnhout, 1999, p. 329.

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M., 2007, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van den Broeck, Myriam

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal

Bommershoven, Borgloon, Broekom, Groot-Loon (Borgloon), Gutschoven, Heers, Heks, Horpmaal, Vechmaal (Heers),...

maakt deel uit van Vechmaal

Vechmaal (Heers)

is gerelateerd aan Parochiekerk Sint-Martinus

Suskesstraat 8, Heers (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.