erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

bouwkundig element
ID: 13719   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13719

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenbeukige oostwest-gerichte neoclassicistische pseudo-kruisbasiliek, met klein omheind kerkhof aan zuidzijde en gekasseid pleintje aan noordzijde.

Historiek

Tussen 1724 en 1770 stond naast de baan Lier-Kontich een kleine kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw op het Staeckxken. De tiendenheffers werden door uitspraak van het soeverein Hof van Brabant in 1769 verplicht een kapel te bouwen. Het "Schuervelt" eigendom van het Falconklooster te Antwerpen, werd daartoe in 1770 aangekocht en de kapel werd voltooid in oktober 1770. Tot parochiekerk verheven op 18 augustus 1823. De kapel werd te klein en naar ontwerp van Ferdinand Berckmans vergroot in 1841-1842 (openbare aanbesteding 28 juni 1841, voltooid op 24 december 1842). De oude muren werden behouden en verhoogd; transept, koor en sacristieën werden aangebouwd. Opbouw nieuwe voorgevel en toren naar ontwerp van Paul Stoop in 1847 (openbare aanbesteding op 22 februari 1847 en definitieve aanvaarding van de werken op 27 november 1848). Herstelling oorlogsschade namelijk glasramen in 1950-51 en leien dak in 1952. De glasramen zijn afkomstig van de afgebroken Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen en werden geplaatst door de firma Calders. In het derde kwart van de 20ste eeuw aangebrachte winterkapel.

Beschrijving

Plattegrond omvat schip van vier traveeën met ingebouwde vierkante westtoren, transept van een travee en vlakke sluiting, koor van een travee en halfronde apsis, rechthoekige sacristieën aan noord- en zuidgevels koor, noordelijke sacristie en transept uitgebreid met rechthoekige winterkapel. Bakstenen gebouw, gedeeltelijk op arduinen plint, onder zadeldak (leien), sacristieën onder aanleunend half schilddak en koorsluiting onder half kegeldak. Winterkapel onder plat dak. Westgevel met ingebouwde vierkante toren van vier geledingen onder ingesnoerde spits (leien). Rechthoekige deur in omlijsting van hardsteen; vlakke pilasters onder hoofdgestel met driezijdig fronton. Rondboogvensters en spitsboogvormige galmgaten. Steigergaten onder kroonlijst op klossen. Schip, transept en koorsluiting met rondboogvensters op lekdrempels. Koor met grote rechthoekige vensters; rechthoekige getraliede vensters bij sacristieën.

Interieur

Hallekerk met tongewelf, stergewelf over de kruising.

Mobilair

Preekstoel door Jozef Dieltjens, eik, van 1846; biechtstoelen door Jan Baptist II van Hool en Jozef Dieltjens, eik, van 1847-1852; orgel van Th. Smet van 1831, totaal verbouwd in 1888 door P. Stevens-Vermeersch, kast door Jan Baptist II van Hool (?), eik, van circa 1842.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Lint, Onze-Lieve-Vrouw, dossiers 1, 2, 4, 5, 6.
  • DONNET F., Inventaris der kunstvoorwerpen in de openbare gestichten bewaard, dl. VIII, Antwerpen, 1922, p. 1386-1387.
  • FAUCONNIER A. & ROOSE P., Het historisch orgel in Vlaanderen, dl. III a Antwerpen -arrondissement Antwerpen, Brussel, 1983, p. 544-549.
  • GOEYVAERTS E., Bijdragen tot de geschiedenis van Lint III. De kerk van 0.-L.-Vrouw, Lint, 1949.
  • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Kontich, uitgave gemeentebestuur Kontich, 1964.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

Het orgel wordt aanzien als een werk van P. Stevens-Vermeersch, van wie er ook een naamplaatje met opschrift "P. Stevens-Vermeersch/ orgelmaker te Duffel" aanwezig is. In oorsprong ging het waarschijnlijk om een balustradeorgel, dat - mogelijk bij de verbouwing van de kerk circa 1842 - op een nieuw doksaal achteruit werd geschoven en in de oude torennis werd ingebouwd. De kast is ook achteraan in de toren bereikbaar en daar is de oude achterwand deels bewaard gebleven (onder meer twee oude deuren). De eiken orgelkast werd mogelijk vervaardigd door Jan Baptist II van Hool(?) circa 1842.

  • FAUCONNIER A. & ROOSE P. 1983: Het historisch orgel in Vlaanderen, deel III a Antwerpen - arrondissement Antwerpen, Brussel, 544-549.
Auteurs : Foubert, Annemie
Datum: 28-06-2016
In de parochiekerk is een marmeren plaat aangebracht met de namen van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, waarop de vergulde inscriptie "Voor God en Vaderland/ Bidt Voor Uwe Helden" rond een centrale gekruisigde Christusfiguur. Het werd ingehuldigd in 1920.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum: 01-02-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13719 (Geraadpleegd op 29-05-2020)