Dekenij met park

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Huis van het Oratorie
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Philippus Neridreef
Locatie Philippus Neridreef 3, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Niklaas (actualisaties: 01-06-2007 - 30-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Niklaas (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dekenij met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-02-1983.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dekenij, huis Oratorie en poortgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Dekenij: poortgebouw
gelegen te Philippus Neridreef 3 (Sint-Niklaas)

Deze bescherming is geldig sinds 23-02-1983.

Beschrijving

Dekenij, voormalig huis van het Oratorie, zijnde een congregatie van wereldlijke priesters. Ligging aan het einde van een gekasseide dreef in de hoek van de straat en bestaande uit een poortgebouw met aansluitende voormalige stallingen, ruime alleenstaande woning en uitgestrekt park met tuinhuisje.

Poortgebouw. Verankerde bakstenen constructie op gecementeerde plint en afgedekt door een zadeldak (leien). Ingang bekroond door in- en uitzwenkende topgevel van twee registers, met driehoekig fronton en sierbol.

Overvloedig gebruik van zandsteen voor de omlijsting en de bekroning. Rondboogpoort in kwarthol geprofileerde omlijsting met hangend rolwerk aan de rechtstanden, imposten, boog- en sluitstenen, gekorniste waterlijst en chronogram op de boog: "ChrIstUs pastorUM LUX DUX et VIta" (1697). Rondboognis met heiligenbeeld in de geveltop.

Voormalige stallingen, aansluitend bij het poortgebouw, en uitkijkend op de tuin. Gewitte en verankerde bakstenen gevel met ongelijke travee indeling en sporen van vroegere muuropeningen. Behouden korfboogdeurtje met imposten, sluitsteen en bakstenen waterlijst; identieke inrijpoort en twee arcaden, dichtgemetseld met uitsparing van een rechthoekig venster met houten latei en arduinen lekdrempel. In de hoek, twee oculi en een klein rechthoekig venstertje met sierlijke ijzeren roedeverdeling uit de 19de eeuw.

Woonhuis van twee bouwlagen onder schilddaken, op 12 mei 1940 door brandbommen grotendeels vernield en later nagenoeg volledig heropgebouwd. Oorspronkelijk daterend van 1696, werden twee zijvleugels in 1728 en 1732 toegevoegd. Thans eenvoudige rechthoekige vensters in zandstenen omlijsting; dito deur waarboven vierkante steen met doornenkroon en initialen van Jezus en Maria (wapen van het Oratorie).

Interieur: de rijk versierde stucplafonds en het houtsnijwerk aan deuren en muren met de zinnebeeldige voorstelling van de levensregel der Oratoriepriesters gingen tijdens en na de brand van 1940 verloren. Bewaard zijn de deuren van de huiskapel.

Ruim park met vervallen tuinhuisje uit de 19de eeuw. Vierkant bakstenen gebouwtje op gecementeerde plint en afgedekt door een tentdak (leien). Rechthoekige vensters in vlakke gecementeerde omlijsting; rondboogdeur, identiek omlijst.

Een poortje verschaft toegang tot de tuin van het zogenaamd "Klein Spinhuis" in de Kalkstraat. Bakstenen muurtje onder schilddak met brede overstek (leien). Rechthoekige deur met natuurstenen latei op imposten; zware houten deurvleugel.

  • DE WILDE J., Versieringen in het voormalig huis van het Oratorie (dekenij) te Sint-Niklaas, in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 81, 1978, p. 183-191.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.