Poedermagazijn Bommenvrij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Schoolstraat
Locatie Schoolstraat 48, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nieuwpoort (actualisaties: 27-05-2008 - 29-05-2008).
  • Adrescontrole Nieuwpoort (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bommevrij, poedermagazijn van 1818-1822

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Poedermagazijn Bommenvrij

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-1994.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Nr. 50-54. Z.g. .Bommevrij". Nog bewaard poedermagazijn uit de periode 1818- 1822, als laatste overblijfsel van de grondige verbouwingen ter aanpassing van het stelsel der stadsversterkingen tijdens het Hollands bewind. Gelegen ten W. van de ruïne van de voormalige St.-Laurentiuskerk. Deels omringend grasveld met muren aan straatzijde. Thans gebruikt als opslagplaats.

Versterkt gebouw van baksteen bestaande uit twee gekoppelde overwelfde ruimten van een beuk onder deels begraasde zadeldaken (n straat, Vlaamse pannen). Op straat uitziende puntgevels afgewerkt met muurvlechtingen. Dubbelhuisopstand van drie trav. met spiegelbeeldschema. Rondboogvenster met strekse boog, bakstenen lekdrempel en bewaard ijzeren hek l., boven aangepaste rechth. deur onder ijzeren I-profiel en tussen rechth. vensters met stekse latei, lekdrempel van bakstenen, en recentere beplanking. Lange gevels met rondboogvensters o.m. dichtgemetselde onder vlakke kroonlijst.

Zware tongewelven van baksteen.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schoolstraat

Schoolstraat (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.