Academie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Grote Kaai
Locatie Grote Kaai 2, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Academie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Academie

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechthoekig gebouw met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van dertien traveeën afgeschuinde hoektravee en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), in 1834 ontworpen door architect Johan Beeckman (Dendermonde) met een vijfvoudige functie: 1. stadslijnwaadmeterij, 2. stadswaag, 3. bureau voor het stedelijk octrooi, 4. lokaal voor de brandspuiten, 5. zaal voor de academie voor teken- en bouwkunst. Begin der werken: 1 april 1846, voltooiing: einde 1847. Begane grond was opgevat als een rondboogarcade op arduinen pijlers. De boogvelden waren voorzien van waaiers. Spoedig werd deze arcade dichtgemetseld. Tien traveeën kregen een rondboogvenster met arduinen lekdrempel; de derde, twaalfde en dertiende travee werd voorzien van een vleugelpoort met rondbogige waaier. Later werd de poort van de derde en het venster van de tiende travee omgewisseld. Boven de arduinen puilijst, tweede bouwlaag met rechthoekige vensters voorzien van onderdorpels doorlopend tot een kordonband. Gevelbekroning door middel van een gelede architraaf, vlakke fries en houten kroonlijst op tanden en klossen. Latere functies dan de geplande waren: beroeps- en nijverheidsschool, vredegerecht, bureau voor voedselvoorziening en rantsoenering, stedelijk museum van oudheden en folklore, met op de verdieping een toneelzaal.

  • VERSTEGEN V., De Akademie te Lokeren, De Souvereinen, VI/2, 1975, p. 33-40.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Grote Kaai

Grote Kaai (Lokeren)

maakt deel uit van Stadskern Lokeren

Bosmanstraat, Durmelaan, Gasstraat, Groentemarkt, Grote Kaai, Kapellestraat, Kazernestraat, Kerkplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.