Villa Berteloot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Congreslaan
Locatie Congreslaan 40, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Villa Berteloot

Deze bescherming is geldig sinds 25-04-2006.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa ontworpen door Geo Henderick

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Miljoenenkwartier

Deze bescherming is geldig sinds 18-04-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Monumentale villa in decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School, gesigneerd: "G. Henderick, architecte, Gand" en daterend van 1929. Omringende tuin afgesloten door ijzeren art-decohekken op bakstenen muurtje. Toegangspoort onder leien schilddak aan de Congreslaan.
Vierkant gebouw met twee bouwlagen onder hoog schilddak (leien) met parabolische dakkapellen, centraal dakvenster boven het middenrisaliet en uitkijktorentje onder koepelvormig dak op de linkerhoek. Contrastwerking tussen de bakstenen onderbouw (met verschillende baksteenverbanden) en gecementeerde bovenverdieping en puntgevel. Spel van uitspringende afgeronde partijen van de erkers in de middentravee en loggia's op de hoeken. Ingangsportaal links, geflankeerd door bakstenen pilasters en bekronend balkon. Brede rechthoekige vensters; ondermeer met horizontale geledingen.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1929/D/11.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Congreslaan

Congreslaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.