Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Miljoenenkwartier

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10784
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10784

Besluiten

Het Miljoenenkwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 18-04-1994  ID: 2662

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Miljoenenkwartier, omvattende de Achilles Musschestraat, Krijgslaan, Paul de Smet de Naeyerplein, Jemappestraat, Fleurusstraat, Congreslaan, Woeringenstraat, Onafhankelijkheidslaan en Vaderlandstraat, is beschermd als stadsgezicht. De gevels (westzijde Kortrijksesteenweg) die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De groepering van onroerende goederen gelegen in het zogenaamde Miljoenenkwartier, namelijk aan de Achilles Musschestraat, Krijgslaan, Paul de Smet de Naeyerplein, Jemappestraat, Fleurusstraat, Congreslaan, Woeringenstraat, Onafhankelijkheidslaan en Vaderlandstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van een stadswijk uit het interbellum, door de stad in zijn geheel aangelegd volgens strikte stedenbouwkundige voorschriften, op de terreinen van de wereldtentoonstelling van 1913 met behoud van het aanlegplan en enkele monumentale sculpturen van de expo.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van het stadsgezicht en zijn beeldbepalende bestanddelen, nog integraal daterend uit de periode van het interbellum en waarbij verschillende, soms zeer contrasterende architectuurstrekkingen vertegenwoordigd zijn.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : van het stadsgezicht en zijn beeldbepalende bestanddelen, nog integraal daterend uit de periode van het interbellum en waarbij verschillende, soms zeer contrasterende architectuurstrekkingen vertegenwoordigd zijn.

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Miljoenenkwartier

Achilles Musschestraat, Congreslaan, Diksmuidestraat, Fleurusstraat, Jemappesstraat, Kortrijksesteenweg, Krijgslaan, Onafhankelijkheidslaan, Paul de Smet de Naeyerplein, Sint-Pietersaalststraat, Vaderlandstraat, Vrijheidslaan, Woeringenstraat (Gent)
Het Miljoenenkwartier is een residentiële wijk die tijdens het interbellum werd ontwikkeld op de gronden van de Wereldtentoonstelling van 1913. Vooral de gegoede burgerij bouwde hier en de wijk werd een staalkaart van de toen gangbare bouwstijlen.

Is de omvattende bescherming van

Appartementsgebouw en burgerhuizen ontworpen door Jules Lippens

Achilles Musschestraat 1-2, 3, Onafhankelijkheidslaan 1-6 (Gent)
Hoek- en rijhuis samen met de aangrenzende panden in de Achilles Musschestraat ontworpen door architect J. Lippens in 1930. Verschillende panden in zakelijke baksteenarchitectuur met drie bouwlagen en plat dak, voorzien van voortuintjes afgesloten door een ijzeren hek. Opmerkelijk appartementsgebouw op de hoek met een op de Nederlandse architectuur geïnspireerde compositie met verspringende gevelvlakken van erkers en balkons en rondgemetselde hoek.


Architectenwoning Charles Hoge

Congreslaan 2 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929. Bakstenen hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak met twee traveeën langs de Congreslaan en twee traveeën langs de Onafhankelijkheidslaan, de hoek wordt door een hoektoren geaccentueerd. Typisch voor de romantische stijl van Hoge is het vrije en diverse gebruik van in- en uitspringende erkers, ongelijke traveeën, dakkapellen en verschillende daken.


Architectenwoning Gaston Eysselinck

Vaderlandstraat 120 (Gent)
Woonhuis van architect G. Eysselinck ontworpen in 1930-31 in zuiver functionele stijl, een van de beste voorbeelden van de internationale stijlbeweging. Gebouwd in de periode van zijn zogenaamde witte woningen beïnvloed door de Franse architect Le Corbusier.


Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Krijgslaan 124, Vaderlandstraat 168 (Gent)
Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje met begroeide ijzeren hekken. Vrij monumentaal bakstenen gebouw met twee bouwlagen en plat dak in een expressionistische en niet strikt zakelijke stijl eigen aan architect De Bondt doch beïnvloed door architect Berlage en de Amsterdamse School.


Architectenwoning Jules Lippens

Congreslaan 4 (Gent)
Het voormalig woonhuis van architect Jules Lippens werd ontworpen in een vrij zakelijke baksteenarchitectuur geïnspireerd door de Nederlandse architect Dudok en dateert volgens de bouwaanvraag van 1928.


Burgerhuis in art deco

Vaderlandstraat 64-88 (Gent)
Art deco dubbelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en mansardedak met koepeldakjes boven de erkers van de zijtravee.


Burgerhuis naar ontwerp van Ch. Hoge

Krijgslaan 193 (Gent)
Rijhuis met voortuintje, vier bouwlagen en plat dak, daterend van 1927, naar ontwerp van architect Ch. Hoge.


Burgerhuis naar ontwerp van Marcel Storrer

Onafhankelijkheidslaan 15 (Gent)
Rijhuis in het Gentse Miljoenenkwartier naar ontwerp van Marcel Storrer, van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in een mengstijl tussen art deco en cottage.


Burgerhuis ontworpen door André Claessens

Vaderlandstraat 10 (Gent)
Rijhuis in nieuwe zakelijkheid met drie bouwlagen en plat dak, gesigneerd: A. Claessens, architect, 1931.


Burgerhuis ontworpen door Geo Henderick

Vaderlandstraat 158 (Gent)
Rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en plat dak. Typische baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School naar ontwerp van architect G. Henderick van 1930.


Burgerhuis ontworpen door P. Nevejans

Vaderlandstraat 132 (Gent)
Rijhuis in zakelijke baksteenstijl, volgens archiefstukken naar ontwerp van P. Nevejans, van 1931. Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en plat dak.


Burgerhuis ontworpen door P. Vandevelde

Vaderlandstraat 19 (Gent)
Rijhuis in art-decostijl, gesigneerd: P. Vandevelde, architect, P. Nevejans entrepreneur, volgens bouwaanvraag van 1929. Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en zadeldak.


Burgerhuizen ontworpen door Ch. Hoge

Krijgslaan 195-197 (Gent)
Twee rijhuizen met voortuintje in neorococostijl naar ontwerp van architect Ch. Hoge, van 1926. Bak- en natuurstenen gevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak.


Dokterswoning De Stella

Krijgslaan 159-161 (Gent)
Geschilderd bakstenen hoekpand gelegen langs de Krijgslaan. Het huis werd opgetrokken voor dokter De Stella in 1932 door Paul Monnier in cottagestijl. Het pand telt langs de krijgslaan drie ongelijke traveeën over twee bouwlagen onder een mansardedak.


Hoekcomplex ontworpen door Jules Lippens

Congreslaan 1-7, Onafhankelijkheidslaan 32 (Gent)
Hoekcomplex met de Onafhankelijkheidslaan gebouwd naar ontwerp van architect J. Lippens in een typische overgangsstijl van decoratieve naar meer functionele baksteenarchitectuur, daterend van 1929. Rij- en hoekhuizen met respectievelijk drie en vier bouwlagen onder plat dak. Voortuintjes afgesloten door ijzeren hekken.


Meergezinswoning ontworpen door Marc Neerman

Krijgslaan 185-191 (Gent)
Opvallende, gedeeltelijk vrijstaande meergezinswoning met voortuin gebouwd in nieuwe zakelijkheid door architect M. Neerman, in 1936. Strak kubistisch gebouw van gele baksteen met vier bouwlagen en plat dak.


Modernistisch burgerhuis

Woeringenstraat 101 (Gent)
Rijhuis in zakelijke baksteenarchitectuur naar ontwerp van architect E. De Nil, van 1931. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën met drie bouwlagen en zadeldak.


Neoclassicistisch burgerhuis

Vaderlandstraat 23-29 (Gent)
Overgangspand tussen de villa's en rijhuizen, in neo-Lodewijk XVI-stijl volgens archiefstukken van 1928. Bakstenen parement gemarkeerd door cirkelvormig uitgebouwde rechterhoek.


Villa Berteloot

Congreslaan 40 (Gent)
Monumentale villa in decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School, gesigneerd: "G. Henderick, architecte, Gand" en daterend van 1929. Omringende tuin afgesloten door ijzeren art-decohekken op bakstenen muurtje. Toegangspoort onder leien schilddak aan de Congreslaan. Vierkant gebouw met twee bouwlagen onder hoog schilddak met parabolische dakkapellen, centraal dakvenster boven het middenrisaliet en uitkijktorentje onder koepelvormig dak op de linkerhoek.


Villa Elegeert

Sint-Pietersaalststraat 175 (Gent)
Villa in cottagestijl, opgetrokken naar ontwerp van architect Jean De Smet in 1928 en gelegen in een omringende tuin, afgesloten door een art-decohek.


Villa G. Naeyaert

Paul de Smet de Naeyerplein 12 (Gent)
Art-decowoning uit 1930 naar ontwerp van Marin Braeckman bestaande uit drie ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder een gecombineerd dak, mansarde + zadeldak. In de tuin staat een garage in identieke stijl van het huis.


Villa Jozef Nève De Mévergnies

Paul de Smet de Naeyerplein 8 (Gent)
Huis in een mengeling van traditionele en modernistische stijl naar ontwerp van Valentin Vaerwyck uit 1927. Het twee bouwlagen tellend pand telt vijf ongelijke traveeën in voor- en achtergevel en in de zijgevels respectievelijk drie en vier traveeën.


Villa Jules Hamers

Krijgslaan 102 (Gent)
Alleenstaande villa met omringende tuin afgesloten door een ijzeren hek op gemetselde stoel, volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Fel. Bilsen van 1926. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder spel van zadeldaken met dakkapellen in imitatievakwerkbouw.


Villa mejuffer De Jaeger

Paul de Smet de Naeyerplein 2 (Gent)
Bak- en natuurstenen pand in neoclassicerende stijl naar ontwerp van Clément Diegerick uit 1930. Het pand is zeer strak opgebouwd op een rechthoekig plattegrond van drie bij vier traveeën, twee bouwlagen hoog onder een kroonlijst waarboven een mansardedak met boven elke travee een dakkapel.


Villa ontworpen door Geo Bontinck

Jemappesstraat 8 (Gent)
Villa in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Bontinck van 1930-31. Kubistisch, bakstenen gebouw met drie bouwlagen en plat dak.


Villa ontworpen door Guillaume Monnier

Krijgslaan 179 (Gent)
Alleenstaande villa met omringende tuin, volgens archiefstukken daterend van 1928 en gesigneerd G. Monnier, architect. Gebouw op vierkante plattegrond met twee bouwlagen onder schilddak.


Villa ontworpen door J. Hebbelynck

Jemappesstraat 5 (Gent)
Villa in vrij traditionele zakelijke baksteenstijl naar ontwerp van architect J. Hebbelynck van 1929.


Villa ontworpen door Jules Lippens

Krijgslaan 169, Vrijheidslaan 2 (Gent)
Dubbele villa op de hoek van de Krijgslaan met de Vrijheidslaan gebouwd in een zuivere baksteenarchitectuur naar ontwerp van architect J. Lippens in 1931.


Villa ontworpen door Van Autryve Frères

Krijgslaan 181 (Gent)
Monumentale villa met omringende tuin afgesloten door smeedijzeren hekken tussen gemetselde pijlertjes. Overwegend bakstenen gebouw aansluitend bij de Amsterdamse School en de Hollandse villabouw, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van de aannemers Van Autryve Frères, van 1928.


Villa Overfeldt

Paul de Smet de Naeyerplein 14 (Gent)
Huis in art-decostijl naar ontwerp van Oscar Vandenhoeck, gebouwd in 1927. Villa Overfeldt vormt daardoor één der vroegste realisaties in het Miljoenenkwartier. Niet alleen de woning maar tevens glasramen en meubilair werden door de architect ontworpen. Het pand is gelegen in een omgevende tuin, aan de straat afgesloten door een smeedijzeren hek op bakstenen basis.


Villa professor A. Hacquaert

Vaderlandstraat 47 (Gent)
Modernistisch pand opgetrokken door Geo Bontinck als woning voor professor Hacquaert in 1933. Het bakstenen pand is voor de wijk uitzonderlijk gezien zijn sobere vormgeving waarbij volumewerking in ex- en interieur belangrijker is dan decoratie.


Villa Remy Welvaert

Paul de Smet de Naeyerplein 21 (Gent)
Modernistische villa naar ontwerp van A. Claessens uit 1932. Het opvallende bakstenen hoekpand telt twee bouwlagen onder een dak. Het pand ligt in een omgevende tuin afgesloten door een smeedijzeren hek op betonnen plint.


Villa Virginie Henderick - Carpentier

Paul de Smet de Naeyerplein 1-3 (Gent)
Beeldbepalend pand uit 1932 in zakelijke baksteenstijl van de hand van Geo Henderick. Hoekpand bestaande uit drie traveeën langs de Paul de Smet de Naeyerplein en twee traveeën langs de Congreslaan verbonden door een afgeronde hoektravee. Het pand kenmerkt zich door lijstgevels met opeenvolgende in- en uitspringende volumes over twee verdiepingen, uitlopend in een zadeldak en balkons.


Woning C. Vanden Bergh

Onafhankelijkheidslaan 53 (Gent)
Rijhuis in een overgangsstijl van decoratieve naar zakelijke baksteenarchitectuur volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Fel. Bilsen van 1931. Donkere bakstenen voorgevel met drie bouwlagen en plat dak.


Woning E. Schelfhout

Vaderlandstraat 13 (Gent)
Dit bakstenen rijhuis met kleurrijke art-decogevel werd voor E. Schelfhout in 1930 gebouwd naar ontwerp van architect G. De Groote.


Woning M. Vaernewijck

Onafhankelijkheidslaan 45-46, 47 (Gent)
Rijhuis in nieuwe zakelijkheid, gesigneerd en gedateerd J. Lippens, 1931. Donker bakstenen gebouw met drie bouwlagen en plat dak.


Woning R. Van Damme

Congreslaan 19 (Gent)
Burgerhuis met gecementeerde voorgevel in art-decostijl naar ontwerp van Jules Lippens uit 1928.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.