erfgoedobject

Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

bouwkundig element
ID
18324
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18324

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens archiefstukken van 1895 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Huizenblok ontworpen in eenheidsbebouwing tussen de Tarbotstraat en de Lozevisserstraat. Oorspronkelijke symmetrische gevelopbouw verstoord door nieuwe gevelparement en de gewijzigde muuropeningen van nummer 174 (aanvankelijk twee rijhuizen). De hoekhuizen nummer 172 en nummer 180 met een zijgevel van vier traveeën, vormen elkaars pendant. Het vroeger gemeenschappelijke deurrisaliet van nummer 174 en nummer 176, de beide afgeschuinde hoektraveeën en de licht uitspringende traveeën in de zijgevels vertonen een tuitgeveltop met bolornament en rondboogvormig dakvenster. De risalieten in de zijgevels dragen een arduinen gevelsteen boven het rechthoekige venster met druiplijst van de tussenverdieping met respectievelijk volgend opschrift: "Eet naar uwen stand, Woon er boven, Kleed er u onder" (nummer 172) en "Vrijheid en Arbeid zijn de Schoonste Voorrechten van den Mensch" (nummer 180). Nummer 172 heden witgeschilderd met donker geschilderde banden, hoek- en sluitstenen. Nummer 180 geschilderd en gecementeerd.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1895/C/28.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Van het huizenblok in eenheidsbebouwing werd nummer 172 inmiddels gesloopt en nummer 174 verbouwd.

Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18324 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.