Sint-Pietersinstituut

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Koning Albertlaan
Locatie Koning Albertlaan 68-70, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Herinventarisatie Rijsenbergwijk Gent (geografische herinventarisatie: 02-04-2012 - 31-12-2013).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Pietersinstituut

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Sint-Pietersinstituut. Klooster en schoolgebouwen van de "Dames van het christelijk onderwijs" hier gevestigd sinds 1906 en afkomstig van de Doornzelestraat. Enorm complex begrensd door de Smidsestraat, Meersstraat en Sint-Paulusstraat en -kerk, opgetrokken in verschillende bouwfases. Hoofdgebouw in neogotische stijl met natuurstenen parement, zeven traveeën en oorspronkelijk drie bouwlagen onder zadeldak met getrapte dakkapellen (heden vier bouwlagen en plat dak) daterend van 1906. Uitbreiding met nieuwe vleugels aan de tuinzijde in 1907. In 1909 wordt rechts van het hoofdgebouw de directeurswoning gebouwd (nummer 68) met heden nog behouden ordonnantie en links een bakstenen schoolvleugel van zes traveeën (linker deurtravee met zogenaamd "Brugse travee"), in 1911 nog uitgebreid met tien identieke traveeën. Zadeldak en getrapte dakkapellen werden hier ook vervangen door een vierde bouwlaag en plat dak waardoor de gevel een veel strakker en eentonig uitzicht kreeg. Recent werden achteraan en langs de Meersstraat vleugels verbouwd en toegevoegd. Ook de kapel werd inwendig volledig vernieuwd.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1906/A/28, 36, 52; 1907/A/73; 1909/B/12; 1911/B/19.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Koning Albertlaan

Koning Albertlaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.