Architectenwoning Urbain Crommen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinses Clementinalaan
Locatie Prinses Clementinalaan 20, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Tegels in gevels (geografische herinventarisatie, thematische inventarisatie: 01-05-2013 - 30-11-2013).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Architectenwoning Urbain Crommen

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Architectenwoning Urbain Crommen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prinses Clementinalaan

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis in art nouveau met behouden voortuinaanleg en sierlijk smeedijzeren hek, gerealiseerd naar een bouwaanvraag uit 1909 als eigen woning en ontwerp van architect Urbain Crommen. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen boven souterrain onder een laag zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat). Lijstgevel, afgelijnd met een houten overkragende, geprofileerde kroonlijst. Parement van wit geglazuurde baksteen, op een geprofileerde arduinen sokkel, doorbroken met boogvormig keldervenster. Gedetailleerd uitgewerkte arduinen waterlijsten in art-nouveauvormentaal, arduinen horizontale banden, borstweringen en onderdorpels met decoratieve afvoergeul. Smalle rechter deurtravee met getoogde muuropeningen en brede venstertravee met hoefijzerboogvormige benedenvensters. Venstertravee gemarkeerd door driezijdige arduinen erker op de eerste verdieping, met uitgewerkte arduinen console, borstweringen en geprofileerde kroonlijst. Bovenverdieping met boogvormig drielicht met centrale ijzeren leuning, gemarkeerd door halfcirkelvormige waterlijst. Deurtravee met ijzeren korfboogdeur, ingevuld met glas, onder arduinen latei, niervormig bovenlicht en geprofileerde, halfcirkelvormige waterlijst. Gaaf bewaard smeed- en schrijnwerk. Voetschraper ingewerkt in de plint aan de linkerzijde van de voordeur.

Decoratieve gevel met tegeltableaus van de Brusselse firma Helman. Tegelfries onder de kroonlijst met afbeelding van bloemenslingers en centrale vermelding 'Anno 1910'. Tegelpanelen met gestileerde bloemen en bladmotieven in verdiepte borstweringen van erker en benedenvensters. Voorstelling van architectenattributen (passer, driehoek, schietlood) op tegeltableau in de borstwering van het venster van de eerste verdieping van de toegangstravee. Twee decoratieve accenten bovenaan de venstertravee met bouwaardewerk in hoogreliëf (cabochon), waarvan de fabrikant niet met zekerheid geïdentificeerd kan worden.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/A/32.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 64-65.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.