Architectenwoning Edgard Van Hoecke-Delmarle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinses Clementinalaan
Locatie Prinses Clementinalaan 173, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Tegels in gevels (geografische herinventarisatie, thematische inventarisatie: 01-05-2013 - 30-11-2013).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Architectenwoning Edgard Van Hoecke-Delmarle

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Architectenwoning Edgard Van Hoecke-Delmarle

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prinses Clementinalaan

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis in art nouveau, ontworpen als eigen woning van architect Edgard Van Hoecke-Delmarle, naar een bouwaanvraag uit 1911. Enkelhuis van vier bouwlagen onder een pseudo-mansardedak (leien, nok evenwijdig met de straat). Parement van wit en groen geglazuurde baksteen, op een gedrukte arduinen onderbouw in bossage, doorbroken door drie muuropeningen, waarbij de muurdammen uitgewerkt zijn als pilasters. Bovenverdiepingen afgelijnd door lisenen en gemarkeerd door gevelbreed halfcirkelvormig venster op de bel-etage, voorzien van arduinen omlijsting. Het bel-etagevenster wordt onderverdeeld door twee gietijzeren zuiltjes op arduinen postamenten, waarop consoles rusten in de vorm van een gevleugeld dier, die het balkon van de tweede verdieping ondersteunen. Centraal balkonvenster met smeedijzeren leuning en zijborstweringen met afsluiting van balusters. De tweede verdieping wordt gemarkeerd door een gebogen houten erker, met daarboven twee gekoppelde, getoogde vensters, afgesloten met ijzerwerk en voorzien van een arduinen omlijsting, waarbij in de sluitsteen de datum ‘1911’ vermeld staat. Bewaarde toegangsdeur met smeedijzeren deurrooster.

Gevel verlevendigd door middel van twee siervazen met zonnebloemen, uitgevoerd in gebakken klei als hoogreliëf, aan weerszijden van het tweeledig bovenvenster. Decoratief tegelfries met vierkante bloemen onder de uitkragende houten kroonlijst. Aan de uiteinden van de sierbanden van de bovenste verdiepingen zijn keramische sierelementen verwerkt.

Bewaarde geplaveide voortuinstrook met smeedijzeren hekwerk naar eigen ontwerp.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1911/A/34.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 78-79.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.